Info-utskick

Sunet skickar ut ett generellt informationsutskick riktad till Sunets uppkopplade organisationer ungefär en gång i månaden. Utskicket innehåller primärt information om förändringar eller uppdateringar inom Sunets tjänster och information om pågående projekt och aktiviteter inom Sunet. Utöver att informationen går ut till Sunets officiella kontaktpersoner publiceras även informationen på denna sida.

Utskick under 2024

Sunet info-utskick 2024-05-29

Sunet info-utskick 2024-04-17

Sunet info-utskick 2024-03-06

Sunet info-utskick 2024-01-31

Utskick under 2023

Sunet info-utskick 2023-10-25

Sunet info-utskick 2023-09-13

Sunet info-utskick 2023-06-14

Sunet info-utskick 2023-04-26

Sunet info-utskick 2023-03-15

Sunet info-utskick 2023-02-01

Utskick under 2022

Sunet info-utskick 2022-12-14

Sunet info-utskick 2022-11-02

Sunet info-utskick 2022-10-05

Sunet info-utskick 2022-09-07

Sunet info-utskick 2022-06-01

Sunet info-utskick 2022-05-04

Sunet info-utskick 2022-04-06

Sunet info-utskick 2022-03-02

Sunet info-utskick 2022-02-02

Utskick under 2021

Sunet info-utskick 2021-12-01

Sunet info-utskick 2021-11-03

Sunet info-utskick 2021-10-06

Sunet info-utskick 2021-09-01

Sunet info-utskick 2021-06-02

Sunet info-utskick 2021-05-05

Sunet info-utskick 2021-04-07

Sunet info-utskick 2021-03-03

Sunet info-utskick 2021-02-03

Utskick under 2020

Sunet info-utskick 2020-12-16

Sunet info-utskick 2020-11-11

Sunet info-utskick 2020-10-07

Sunet info-utskick 2020-09-08

Sunet info-utskick 2020-06-17

Sunet info-utskick 2020-05-08

Sunet info-utskick 2020-04-08

Sunet info-utskick 2020-03-03

Sunet info-utskick 2020-02-05

Utskick under 2019

Sunet info-utskick 2019-12-18

Sunet info-utskick 2019-11-26

Sunet info-utskick 2019-10-25

Sunet info-utskick 2019-09-18

Sunet info-utskick 2019-06-26

Sunet info-utskick 2019-05-22

Sunet info-utskick 2019-03-20

Sunet info-utskick 2019-02-13

Utskick under 2018

Sunet info-utskick 2018-12-19

Sunet info-utskick 2018-11-29

Sunet info-utskick 2018-10-31

Sunet info-utskick 2018-09-26

Sunet info-utskick 2018-08-29

Sunet info-utskick 2018-06-26

Sunet info-utskick 2018-05-29

Sunet info-utskick 2018-05-02

Sunet info-utskick 2018-03-27

Sunet info-utskick 2018-02-27

Sunet info-utskick 2018-01-31

Utskick under 2017

Sunet info-utskick 2017-12-19

Sunet info-utskick 2017-11-28

Sunet info-utskick 2017-10-31

Sunet info-utskick 2017-10-03

Sunet info-utskick 2017-09-05

Sunet info-utskick 2017-06-16

  • No labels