Info-utskick 2021-12-01


Hej!

Med bara några veckor kvar av 2021 vill vi förmedla en sammanfattande statusuppdatering av vad som är aktuellt inom Sunets tjänster och verksamhet. Vi vill också tacka för gott samarbete under ett år som till stora delar fortsatte präglas av pandemin. Ett år då vi fortsatte att säkerställa den tekniska infrastrukturen för arbete och studier i digital form. Vi tar med oss många lärdomar inför 2022 då vi gläds av ett ökat behov av våra tjänster, både tillväxt av existerande och efterfrågan av nya. 

Från och med årsskiftet kommer Sunets infoutskick att skickas från en funktionsadress. Läs mer under "Sunets infoutskick i nytt format 2022". Första utskicket för året är i februari.

Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar och fortsatt gott samarbete, och önskar fina jul- och nyårshelger samt ett gott avslut på året!


Mvh,
Maria Häll


Aktuellt inom Sunets tjänster


Samarbete

Digital tentamen

Linda Jerdenius slutar som tjänsteförvaltare och lämnar uppdraget vid årsskiftet. Vi tackar Linda för hennes ovärderliga arbete vid upphandlingen och införande av tjänsten Digital tentamen.

Janna Ljung och Patrick Dorls tar över som tjänsteförvaltare. Janna kommer att ansvara för avtal och administration och Patrick kommer att driva arbetet med nätverket. 

Har ni frågor, kontakta Janna Ljung, janna@sunet.se.

Sunet LMS

SALSA har haft nätverksdagar på Jönköpings University, JU, med ca 30 deltagare. Erfarenhetsutbyte samt diskussioner om utveckling av tjänsten stod på agendan.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Play

Speech2Text (som varit en vidareutveckling av den nuvarande modulen REACH i Kaltura) blir den fristående tjänsten Sunet Tal-till-text - läs mer under rubriken "Sunet Tal-till-text".

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet Projektverktyg

En sista påminnelse: vid årsskiftet 2021/2022 kommer Sunet att sluta erbjuda Projektverktyg som valbar tjänst hos Sunet.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se.

Sunet Tal-till-text - EVENT

Snart kommer det att vara möjligt att avropa Sunets tjänst Tal-till-text som valbar tjänst från Sunet. Tjänsten är en vidareutveckling av modulen REACH för undertextning, som idag enbart erbjuds i Sunet Play (Kaltura). Vi väntar på att leverantören ska färdigställa en inloggningslösning med SSO och beräknar att tjänsten är redo för avrop i början av december. Sunet Tal-till-text är helt webbaserad och erbjuder transkribering av ljudfiler och undertextning av videofiler både automatiskt och manuellt, samt även tillgång till ett API. Tjänsten använder sig av maskininlärning och blir bättre allteftersom den används genom att användare kan rätta eventuella fel och sända tillbaka dessa. Tjänsten kommer att levereras av Amberscript

Välkomna på webbinarium den 18 januari för att få veta mer om Sunet Tal-till-text. Leverantören Amberscript visar upp tjänsten och vi svarar på era frågor.

Webbinarium om Sunet Tal-till-text
Målgrupp: Sunets kontaktpersoner
Datum och tid: Tisdag 18 januari klockan 10.00-11.00
Plats: Digitalt via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Textmatchning

Vi välkomnar ytterligare två lärosäten till tjänsten, Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.


Identifiering

ORCID

ORCID har under 2021 tillgängliggjort en medlemsportal för alla organisationer som är medlemmar i ORCID. 11 organisationer är anslutna till det svenska ORCID-konsortiet. Medlemsportalen innehåller två delar; dels statistik runt organisationens tjänster som använder ORCID och dess forskares generella användning av ORCID och dels ett enklare administrationsgränssnitt av forskares affiliering till organisationen. För att få tillgång till den senare av de två delarna måste organisationen skriva under ORCIDs standardavtalsklausuler, SSC. Dessa har skickats ut till ORCIDs kontaktperson vid medlemsorganisationen.

För mer information om ORCID vid Sunet se Sunets wiki.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Sunet Drive har övergått i förvaltningsfas och intensivt arbete pågår för att vidareutveckla tjänsten. Richard Freitag, som fungerade som projektledare under utvecklingsfasen, fortsätter arbetet med att vidareutveckla tjänsten. Rollen som tjänsteförvaltare har Anders Nilsson som också är ansvarig tjänsteförvaltare för Sunets molntjänster. Följ gärna Sunet Drive på Sunet Forum för mer information.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se eller Richard Freitag, freitag@sunet.se.

Filesender pilot

Sunet har under de senaste 18 månaderna haft en pilot-installation av Filesender. Då intresset av tjänsten varit lågt och mycket av funktionaliteten nu finns i Sunet Drive, kommer vi ej att fortsätta med Filesender-piloten utan hänvisar istället till Sunet Drive.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.

Sunet Datahanteringsplaner

Sunet har etablerat en ny tjänst för datahanteringsplaner baserat på DMPonline från DCC/University of Edinburgh. Inom kort kommer Vetenskapsrådet att lämna över förvaltning till Sunet och alla kunder som vill fortsätta använda tjänsten behöver skriva ett tilläggsavtal med Sunet. Ny tjänsteförvaltare är Erik Hedman som till vardags jobbar på Stockholms universitet. 

Har ni frågor, kontakta dmp-contact@sunet.se.


Säkerhet

TCS-certifikat

Sectigo har bytt utseende och flyttat funktionalitet i Sectigo Certificate Manager (SCM) som vi använder för Sunet TCS. Vi har anpassat instruktionerna på wikin för detta.

Sunet TCS provar nu att använda Sunet Forum för information och diskussion. Om du är TCS-admin på din organisation, gå gärna med i nätverket.

Har ni frågor, kontakta Kent Engström, kent.engstrom@liu.se.Aktuellt från pågående projekt

Säkerhetscenter / SOC-projektet - EVENT

SOC-projektet håller på att avslutas och kommer att slutrapporteras efter årsskiftet.

Vi tvingas tyvärr boka om den workshop som var planerad den 7 december kring den framtida ansvarsfördelningen mellan lärosätenas och Sunets säkerhetsarbete. Det som orsakar ombokningen är en workshop arrangerad av Vetenskapsrådet tillsammans med ett stort antal lärosäten och forskningsinfrastrukturer för att diskutera förutsättningarna för ansökan till EU för placering av en EuroHPC-nod i Sverige. Vi behöver därför flytta fram vår workshop om Sunets framtida säkerhetsarbete till den 16 december klockan 14.00-15.30.

Workshop om Sunets framtida säkerhetsarbete
Målgrupp: Sunets kontaktpersoner
Datum och tid: den 16 december klockan 14.00-15.30
Plats: Digitalt via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet

Har ni frågor om workshopen, kontakta Maria Häll, maria@sunet.se, eller Leif Johansson, leifj@sunet.se.

Har ni frågor om projektet, kontakta projektledare David Heed, david@sunet.se.

SND/SUNET/API-projektet

Projektet håller på att överlämnas till förvaltning. Diskussioner pågår mellan SND och Sunet kring var ansvaret för de olika delarna i lösningen ska hamna. Parallellt med detta pågår arbete med att implementera stöd för forsknings-metadata i Sunet Drive. Se Framtida funktioner för mer information kring planeringen av funktioner i Sunet Drive. Vi är fortsatt intresserade av att få feedback på denna planering samt den inbördes prioriteringen av funktionerna som planeras i Sunet Drive.

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se.


 

Övrig info

Sunetdagarna

I vår kommer Sunetdagarna att arrangeras digitalt mellan den 15-31 mars. Upplägget kommer att se ut som tidigare digitala Sunetdagarna med flera pass utspridda över tre veckor. Hoppas vi "ses" då!

Sunets infoutskick i nytt format 2022

Från förra månadens utskick:

Från och med årsskiftet kommer vi att uppdatera formatet på Sunets infoutskick. Infoutskicken kommer att skickas från en funktionsadress, alltså inte längre från Valter Nordh. Informationen kommer att vara densamma som nu, men med ett uppdaterat utseende. Utskicken kommer att formas som ett nyhetsbrev istället för ett e-postmeddelande i textformat. Vi kommer i det nya utskicket att sammanfatta innehållet och hänvisa med länkar till fullständig information på Sunets wiki.

Har ni frågor, kontakta Frida Richter, frida@sunet.se.

Sunets nyhetsbrev

Från förra månadens utskick:

Vi återupptar Sunets nyhetsbrev efter årsskiftet! I dessa nyhetsbrev får du ta del av pågående aktiviteter inom Sunet, så som webbinarium eller evenemang, aktuell information från Sunet och VR samt en sammanfattning av det infoutskick som skickats ut till Sunets kontaktpersoner. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut cirka en gång i månaden. Välkommen att prenumerera på Sunets nyhetsbrev via denna länk.

Sunets kommitté

Sunets kommitté hade möte den 30 november. Sunets verksamhetsplan för 2022 beslutades och avgående ledamöter tackades av. Länk till verksamhetsplan och mötesprotokoll kommer att läggas upp på Sunets hemsida.

  • No labels