Info-utskick 2021-03-03


God eftermiddag,

Programmet för vårens Sunetdagar finns nu publicerat här! Vi ser fram emot ett par veckor där vi kommer prata om Sunets tjänster och önskar alla varmt välkomna!

Vi vill passa på att påminna om morgondagens webbinarium om CNaaS där vi berättar om hur man kan ansluta sig, roadmap och uppdateringar kring tjänsten. Möteslänk finns nedan under Nät - Sunets Campusnät.

Nu har vi även genomfört vår egna "Connexit" och efter många år nu stängt av Adobe Connect - vi minns tiden med Adobe Connect och övergången till Zoom under Sunet E-möte.


Mvh Maria Häll

Aktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Digital tentamen (digital examination)

Under februari organiserade Sunet ett webbinarium kring tjänsten med drygt 30 deltagare från olika lärosäten. Nätverket kring tjänsten börjar nu ta form och vi planerar att träffas varannan onsdag 14-15, mer info finns på wikin: Nätverk för samverkan.

Har ni frågor, kontakta Linda Jerdenius, linda.jerdenius@sunet.se

Sunet Enkätverktyg

Uppgraderingsprocessen till nya versionen av Sunet Survey för befintliga kunder är igång med en i taget. En LTI koppling till Canvas har tagits fram av en arbetsgrupp tillsammans med leverantören samt visats och testats i flera grupperingar. Arbetet med att anpassa kopplingen för andra lärplattformar är igång. Kopplingen innebär en möjlighet för läraren att skapa anonyma kursvärderingar direkt i Canvas med en liten arbetsinsats.
Uppdaterad information finns på denna sida: https://wiki.sunet.se/display/survey/Aktuellt

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se

Sunet LMS

Arkivering

En arkiveringsgrupp finns inom Sunet-LMS som jobbar med frågor om arkivering och vad som gäller när/om vi lämnar Canvas. Gruppen har samlat in information från lärosätena om filtyper och annat material som lagras i Canvas. Drygt hälften av canvasanslutna lärosäten har lämnat in information. Gruppen arbetar vidare bland annat med eventuella tekniska lösningar för att lösa arkiveringen automatiskt.

Sunet Survey LTI

Som vi skrev om i förra utskicket så var Sunet Survey LTI på gång att bli klar för test. LTI:n finns nu i Sunets Sandlåda för testning. Canvasansvariga på lärosätet har tillgång till inloggningsuppgifter till Sandlådan.

Avstängda studenter

Avstängda studenter ska normalt inte ha tillgång till kursmaterial i Canvas. Detta löses på olika sätt på lärosätena. Vi har dock ett problem att det går inte att på ett enkelt sätt säkerställa att studenterna inte kan nå kursmaterial via canvasappen. Inloggade studenter i appen förblir inloggade även ifall kontot är avstängt. Instructure är medvetna om problemet och håller på att ta fram en lösning.

Canvasadaptern

Samtliga lärosäten som använde den gamla Canvas-Ladokadaptern har nu gått över till den nya Canvasadaptern, vilket är jätteroligt! Nu har även den gamla Kimonointegrationen stängts ner. Tjänsten ser ut att fungera väl och går nu in i förvaltning. Uppdateringar och information om den nya adaptern kommer att finnas på wiki-sidorna för LMS-tjänsten https://wiki.sunet.se/display/LMS

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Sunet Play

Som vi tidigare annonserat så kommer playtjänsten att uppgraderas sista helgen i mars (26-28 mars) som en del av tjänstens underhåll. Det kommer att vara avbrott i tjänsten till och från under uppgraderingen. Mer information om vad uppgraderingen innehåller finns här: https://knowledge.kaltura.com/help/regional-cloud-release-notes   

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se

Sunet Projektverktyg

Diskussionerna går framåt med leverantören och Sunet är överens med leverantören att existerande användare skall kunna fortsätta använda tjänsten. Detta genom att respektive nuvarande kund kommer att teckna ett eget avtal med leverantören. Det återstår dock en del arbete när det gäller villkor, priser, etc. Under vårens Sunetdagarna har vi bokat in ett pass för att gå igenom dessa.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se

Sunet E-möte

Zoom

Migreringen från Licenced (Amazon AWS) till On-premise-lösningen har gått bra och vi planerar för att alla är överflyttade efter vecka 10. Överflyttningen sker i dialog med berörda organisationer.

R.I.P. Adobe Connect

“Alles hat ein Ende – nur die Wurst hat zwei.” Liksom Brexit har också Connexit blivit verklighet den 1 februari 2021. Denna gång var det inte Google som köpte upp produkten som var fallet med Marratech, utan vi valde en ny och bättre tjänst för att ersätta den gamla. Men medan Marratech fortfarande var en doldis för gemene anställd på lärosäten var Connect den första Sunet-tjänsten som för en större skara visade på stordriftsfördelarna med federerad autentisering och gemensam upphandling. Inte minst tog Community-arbetet fart och gemensam produktion av manualer och erfarenhetsutbyte kring e-mötestjänsten blev stilbildande för alla efterföljande Sunet-tjänster. Det var praktiskt att e-mötestjänsten kom först eftersom den då kunde utgöra en viktig förutsättning för Sunets användarnätverk: Att kunna samarbeta i realtid över geografiska och lärosätesgränser.

E-mötestjänsten gynnar lärosätenas verksamhet genom att den är stabil, säker och lätt att använda. Men i ännu större grad utgörs värdeskapande av vilken faktisk användning den leder till. Efter många års försök att föra fram de finesser och den pedagogiska potentialen som Connect innebar var det till slut ändå faktum att en dominant användning blev en föreläsning ofta utan bild och med frågor i chatten. Visst saknar vi en anteckningspod i Zoom och frågan "Varför kan jag inte skapa rum åt studenter" hör vi ju fortfarande. Men det kanske ändå var lätt att ta farväl av ett sådant huvudscenario när vi nu har fått uppleva hur robust och stabil Zoom har varit, hur fantastiskt smidigt den otroliga skalningen i samband med Corona gick och hur företaget har reagerat på säkerhetsproblem som dök upp.

I backspegeln visar sig Connexit-strategin som mycket gynnsam för svenska lärosäten då vi precis som i Connect-fallet tidigt kunde få flertalet lärosäten att gå över till Zoom. Vi stod bättre rustade mars 2020 än våra nordiska grannländer men definitivt ojämförbart bättre än flera av våra europeiska motsvarigheter. Och för alla som ändå saknar Connect kan det ju möjligen vara en tröst att svenska akademins ordlista inte behöva ta ställning till ord som connect bombning eller connect fatigue.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se


Nät

eduroam

För att förenkla hanteringen av lärosätenas konfigurering i det europeiska samarbetet eduroam.org används en gemensam plattform, Configuration Assistant Tool (CAT) som nu släppts i en uppdaterad version. Arbetet med att integrera Geteduroam och CAT-verktyget fortsätter.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, herrnilsson@sunet.se

Sunets Campusnät (CNaas) - WEBINARIE

Stockholms universitet är nu ansluten till CNaaS-tjänsten, välkomna!

Utvecklingsarbetet sker löpande efter de behov som uppstår. Nu är CNaaS NMS - Network Management System släppt till version 1.2. För mer information se här

Påminnelse om webbinarium om CNaaS

CNaaS-tjänsten bjuder som vi tidigare informerat om in till ett webbinarium den 4 mars 2021 klockan 10.30-12.00 för att berätta mer om tjänsten.

Målgrupp: Beslutsfattare
Datum och tid: 4 mars kl. 10.30-12.00
Plats: Webbinariet hålls via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se


Identifiering

SWAMID

Inom identitetsfederationen SWAMID är det viktigt att vi inte låser oss till en enda programvara för identitetsutfärdare (IdP). Idag används främst Shibboleth IdP och Microsoft ADFS inom SWAMID. Under februari släpptes en ny version av SWAMIDs egenutvecklade ADFS Toolkit. Genom att använda ADFS Toolkit läses information från tjänster registrerade i SWAMID och våra akademiska systerfederationer in, och konfigureras automatiskt och korrekt på samma sätt som i Shibboleth IdP. Idag använder cirka 10 SWAMID-anslutna organisationer ADFS och fler organisationer överväger att gå över till ADFS. ADFS Toolkit används idag på flera håll runt om i världen, t.ex. i USA, Kanada och Oman. SWAMIDs systerfederation CAF i Kanada hjälper till med dokumentation och distribution av ADFS Toolkit. Mer information om ADFS Toolkit finner du här.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se


Molnbaserade tjänster

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Nu finns även OCRE-tjänsterna (tidigare GÉANT-avtalet för Azure och AWS) på Sunets hemsida under Sunets tjänster. I OCRE-tjänsterna finns ett större antal leverantörer än vad som fanns i GÉANT-avtalet.

Vi kommer att hålla en session under Sunetdagarna om OCRE där samtliga leverantörer presenteras.

Har ni frågor om OCRE, kontakta Leif Johansson och/eller Anders Nilsson via cloud-contact@sunet.se


Säkerhet

eduSign

Efter 2021-05-01 kommer det att behövas ett avtal för att initiera signering av dokument via eduSign. Som avtalskund kommer du alltid kunna bjuda in personer utanför organisationen för att signera dokument. För mer information se eduSigns FAQ.

Utveckling av nya funktioner för tjänsten pågår, se roadmap under följande länk: Roadmap

Arbete med att etablera en nationell valideringstjänst har påbörjats av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. Detta arbete sker i samverkan med Sunet och lösningen är baserad på Sunets valideringtjänst.

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

TCS certifikat

Vi har i början av april använt Sectigo-generationen av tjänsten i ett år. Det innebär att de som gick med från början snart behöver förnya domänkontrollvalideringen för sina domäner. Vi har informerat om detta via epost till våra TCS-kontaktpersoner. Vi har också den vägen vidarebefordrat inbjudan till webbinarium 13/4 anordnat av GÉANT och Sectigo om ACME-stödet i TCS.

Har ni frågor, kontakta Kent Engström, kent.engstrom@liu.se

Sunet Mailfilter

Det nya mailfiltret är nu installerat och klart att tas i drift och övergången har påbörjats hos de första kunderna. För de som har funderingar på hur migreringen skall gå till, tag kontakt med tjänsteförvaltare Tomas Liljebergh för att boka upp ett möte där vi diskuterar vad som fungerar bäst för er. Under Sunetdagarna kommer vi att hålla en presentation för både befintliga och nya kunder, där vi även kommer ta upp erfarenheter kring genomförda migrationer. Målet är att alla kunder skall ha migrerat under första halvåret 2021.

Har ni frågor, kontakta Tomas Liljebergh, tomas@sunet.seAktuellt från pågående projekt

Säkerhetscenter / SOC-projektet

Under 2021 är det sista året med extern finansiering av detta projekt. Med hjälp av den externa finansieringen har vi kunnat rusta verksamheten för en mer proaktiv hantering av IT-säkerhetsfrågor. Som tidigare kommunicerats har sårbarhetsscannern automatiserats och vi skickar rapporter månadsvis kring nya sårbarheter automatiserat men också med eget manuellt arbete i den stund de upptäcks. För att upptäcka genomförda intrång i IT-miljöerna har vi satsat på lockbetesteknik. Pilot-installationer pågår hos några lärosäten. Vi söker dock utökade samarbetsformer och större förståelse kring specifika behov som våra anslutna organisationer ställs inför. Då vi eftersträvar en kostnadsneutral hantering vill vi komma upp i stordriftsvolymer kring fler tjänster inom detta område. Certifikat och mailfilter är redan separata deltjänster och en potentiell ny tjänst inom området skulle kunna vara "Loggning som tjänst"?

För frågor och fortsatt samtal kontakta David Heed, david@sunet.se

Sunet Drive

Arbete pågår med att ta fram beslutsunderlag för ett formellt beslut om etablering av tjänsten. Vi arbetar också på automation och övervakning av tjänstens infrastruktur. Vi räknar med att lansera tjänsten (givet taget beslut) under Q1 2021.

Har ni frågor, kontakta projektledare Richard Freitag, freitag@sunet.se

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Ny upphandling är annonserad via Kommers Annons och kan besvaras till och med 2021-03-01 med upphandlingsnummer 2.5-2021-00005. Planen är en avtalsstart i början av Q2 2021.

Har ni frågor, kontakta projektledare Janna Ljung, janna@sunet.se

MyAcademicID / EDSSI - WEBINARIE

Alla lärosätena som deltar i Erasmus-samarbetet kommer inom kort att behöva integrera med MyAcademicID. 

Webbinarium om MyAcademicID och EDSSI

Webbinariet riktar sig främst till verksamheten på lärosätena som hanterar internationellt utbyte.

Sunet kommer i samarbete med UHR hålla ett webbinarium den 24 mars 2021 om MyAcademicID och EDSSI. Vi kommer att gå igenom verksamhetens behov, hur långt MyAcademicID kommit med den digitala plattformen och vad som behövs för att komma vidare. 

Målgrupp: Verksamheten på lärosätena som hanterar internationellt utbyte. För mer tekniska frågor hänvisar vi till kommande webbinarium som äger rum 14 april under Sunetdagarna.
Datum och tid: 24 mars 2021 kl. 13:00 - 14:30
Plats: Webbinariet hålls via Zoom. Länk till anmälan.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.seÖvrig info

ITCF

Den 11 februari träffade Sunet ITCFs styrgrupp för att stämma av pågående projekt och aktiviteter.

Sunetdagarna 13-29 april 2021 - EVENT

Nu finns programmet publicerat för vårens digitala Sunetdagar. Se programmet på Sunets wiki här. Utskriftsbart program finns här.

Välkommen att lyssna på föreläsningar, delta i workshops och utbyta erfarenheter om Sunets nät och tjänster. Vårens Sunetdagar äger rum helt digitalt, med flertalet kortare pass under tre veckor för att underlätta för alla medverkande och undvika Zoom-trötthet. Vi kan komma att göra mindre justeringar och uppdateringar av programmet fram till starten, vi uppdaterar programmet på Sunets wiki.

Varmt välkomna!

Målgrupp: För dig som jobbar i en Sunetansluten organisation eller är intresserad av Sunets verksamhet.
Datum och tid: 13-29 april 2021. Ett första gemensamt pass inleder Sunetdagarna den 13 april, därefter presenteras och diskuteras Sunets tjänster på olika tillfällen fram till 29 april.
Plats: Digitalt via Zoom. Sunetdagarna är gratis och öppet för alla.

Webbinarium om verktyg för digitala formella möten - WEBINARIE

Webbinariet riktar sig primärt till administrativa enheter på olika nivåer som arrangerar formella möten av olika slag, exempelvis ledningskansli eller internationella enheter. 

Inom vår myndighet Vetenskapsrådet har önskemål uppkommit gällande en tjänst för digitala verktyg för formella möten (exempelvis olika former av besluts- och styrelsemöten, tjänstetillsättningar eller betygskommittéer). Vi bjuder nu in till ett webbinarium den 25 mars kl. 13:30 för att belysa och utveckla frågeställningen och undersöka om det finns liknande frågeställningar hos Sunetanslutna organisationer.

Målgrupp: Arrangörer av formella möten, så som ledningskansli, internationella enheter eller motsvarande.
Datum och tid: 25 mars 2021 kl. 13:30 - 15:00
Plats: Webbinariet hålls via Zoom. Länk till anmälan.

Vid frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

  • No labels