Info-utskick 2021-09-01Välkomna tillbaka efter sommar och semester!

En ny termin har startat och vi har många spännande saker framför oss. 

I månadens utskick vill vi särskilt lyfta fram:

  • SOC-projektet som nu går från projekt till förvaltning
  • Nya viktiga krav på stöd för ESI inom SWAMID
  • Sunet Strategimöte eftermiddagen den 28 oktober - boka upp kalendern
  • Utredningen om Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur som har lämnat sitt betänkande till Regeringen


Mvh,

Maria HällAktuellt inom Sunets tjänster


Samarbete

Digital tentamen

I nuläget är 11 lärosäten, med cirka 140 000 studenter, anslutna till tjänsten Digital tentamen. Nu är även den nya Ladok LIS-adaptern på plats för att integrera mot Inspera.

Är ni nyfikna på tjänsten? Kontakta tjänsteförvaltare Linda Jerdenius, linda.jerdenius@sunet.se, för mer information och en demo.

Sunet E-möte

Från och med 2021-10-01 kommer vi att kunna göra en väsentlig sänkning av priset på tillägget ”Webinar 1000” från 1500 kronor per månad till 40 kr per månad. Det nya priset gäller från det datumet för alla kunder (inkluderar också kunder som har avtal om “Webinar 1000” som sträcker sig längre än 2021-10-01). Samtidigt kommer alla licenser för Webinar 500 att omvandlas till Webinar 1000 (som redan tidigare hade det priset). Länk till en komplett lista av pris på tillägg.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet Enkätverktyg

Avtalet med leverantören är nu förlängt fram till sista januari 2023 med eventuell ytterligare möjlighet till förlängning.

Priset för denna tjänst har varit ganska konstant i flera år, men vi ser oss nu nödgade att justera priset, eftersom vi har krav på oss från Riksrevisionen att varje valbar tjänst ska bära sina egna kostnader. Information om det nya priset har skickats ut till de som har avtal med oss om tjänsten.

Diskussionsytan för Sunet Survey i verktyget Projectplace flyttas över till gruppen Enkätverktyg på Sunet Forum istället, varmt välkomna!

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Sunet LMS

Vi hälsar Södertörns högskola välkomna från den 1 september som det 28:e lärosätet i Sverige att använda Canvas.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Play

Vi har löst problemet med osynk i Analytics och all statistik ska nu vara korrekt.

Sunet rekommenderar användning av NORDUnets app för KMS GO istället för Kalturas standardversion. Detta för att undvika problem med olika versioner. Mer information finns på NORDUnets hemsida.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.


Identifiering

ORCID

ORCID har under sommaren öppnat upp en ny medlemsportal för de som är medlemmar i ORCID:s olika medlemskonsortier, t.ex. det i Sverige. I medlemsportalen kan kontaktpersonen för ORCID-medlemskapet idag se statistik gällande hur många vid organisationen som använder ORCID (baserat på e-postadress) samt hur många som använder organisationens eventuella integrationer mot ORCID. Medlemsportalen kommer i framtiden att byggas ut så att kontaktpersonen själv kan uppdatera organisationsinformationen hos ORCID. Ytterligare en funktion för främst mindre medlemsorganisationer är på gång där en organisation via webbgränssnitt ska kunna hantera organisationskopplingen för en eller flera personer med ett ORCID.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.

SWAMID

I höst införs krav på stöd för European Student Identifier (ESI) vid inloggning och ansökan till Erasmus+ för studenter. De lärosäten som deltar i studentutbytesavtalet Erasmus+ behöver så snart som möjligt säkerställa att de kan släppa ESI till MyAcademicID via sin identitetsutfärdare. Lärosätenas arbete består av två delar:

  1. Att kunna skapa ESI åt sina utresande/sökande studenter.
  2. Att kunna leverera ESI till de tjänster som kräver detta vid inloggning för att studenten ska kunna genomföra sin ansökan och utbyte.

För mer information om ESI-arbetet se How-To - European Student Identifier (ESI) för European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI).

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Är du intresserad av att testa Sunet Drive? Du kan testa här - Sunet Drive Pilot.  Logga in genom SWAMID/eduGain för att skapa ett konto. Behöver du mer lagringsutrymme kan du skicka ett mail till Richard Freitag.

Under sommaren har vi har utvecklat ett datasäkerhetskoncept för att öka redundansen av datat mellan olika datorhallar och därigenom få bra katastrofskydd.

Har ni frågor, kontakta Richard Freitag, freitag@sunet.se.


Säkerhet

eduSign

Nu är överlämningen till förvaltning genomförd och tjänsteförvaltare är Stefan Liström från Sunet.

Multisigneringsfunktionen, att kunna signera flera dokument samtidigt, är under sista testfasen. Funktionen beräknas bli tillgänglig under september.

Funktionen att signera i en process med förvalda undertecknare är under testfas. Funktionen beräknas bli tillgänglig under oktober.

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.

Sunet Mailfilter

Alla som använder Sunet Mailfilter har nu migrerat till den nya leverantören Halon och den gamla miljön har börjat monteras ned. Under höstens Sunetdagar kommer vi att prata om migreringen och de frågeställningar som uppstod.

Har ni frågor, kontakta Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se.Aktuellt från pågående projekt

Säkerhetscenter / SOC-projektet

I dialog med projektets interna styrgrupp och intressenter har vi uppfattat ett starkt stöd för att etablera en gemensam säkerhetsfunktion inom Sunet när det nuvarande projektet tar slut. Projektet kommer under hösten att ta fram ett beslutsunderlag till Sunets kommitté, innehållande ett kostnads- och förvaltningsunderlag för eventuellt beslut om övergång från projekt till produktion, med syfte att fortsatt stötta vår sektor.

Har ni frågor, kontakta projektledare kontakta David Heed, david@sunet.se.

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

I början av augusti meddelade Förvaltningsrätten att de avslår den inlämnade ansökan om överprövning. Därmed återupptog arbetsgruppen arbetet med upphandlingen och arbetar nu med att få avtal med leverantören på plats. Vi återkommer i närtid med mer information, se även Textmatchningssystem på Sunets wiki för projektinformation.

Har ni frågor, kontakta projektledare Janna Ljung, janna@sunet.se.

MyAcademicID och EDSSI

Se under Aktuellt inom Sunets tjänster - SWAMID.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se.
Övrig info

Behovsfångst för DMPonline - WEBINARIE

Sedan tidigare i år har Vetenskapsrådet via Sunet erbjudit DMPonline, ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner.

Sunet vill utreda om det finns intresse för DMPonline som tjänst i Sunets tjänsteutbud och startar därför en behovsfångstprocess. Den 15 september klockan 13.00-14.30 bjuder vi in till ett webbinarium där vi berättar mer om verktyget och svarar på frågor.

Målgrupp: Sunets kontaktpersoner och personer som arbetar med frågor som rör forskarstöd och datahanteringsplaner på lärosäten
Datum och tid: 15 september kl. 13.00-14.30
Plats: Webbinariet hålls via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet

Sunet strategidag 28 okt - EVENT

Eftermiddagen den 28 oktober bjuder vi in Sunets kontaktpersoner till en strategidag om våra tjänster och verksamhet. Separat kallelse och agenda kommer, boka gärna in datum och tid redan nu!

Målgrupp: Sunets kontaktpersoner
Datum och tid: Eftermiddagen den 28 oktober
Plats: Fysiskt (om möjligt, annars digitalt) i Stockholm

GÉANT

GÉANT har publicerat sin nya strategi för 2021-2026, som i huvudsak befäster GÉANTs ställning som koordinator av internationella förbindelser, tjänster och säkerhet för Europas olika forskningsnät.

Sunetdagarna - EVENT

Välkomna till höstens upplaga av Sunetdagarna! Ett första gemensamt pass inleder Sunetdagarna den 12 oktober, därefter presenteras och diskuteras Sunets tjänster fram till den 28 oktober. Mer information om Sunetdagarna kommer löpande och om ett par veckor släpper vi programmet för hösten. Håll utkik under "Evenemang" på vår hemsida.

Målgrupp: För dig som jobbar i en Sunetansluten organisation eller är intresserad av Sunets verksamhet
Datum och tid: 12 - 28 oktober 2021
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan: Du behöver inte anmäla dig. Sunetdagarna är gratis och öppet för alla

Varmt välkomna önskar Sunet!

Sunets kommitté

Nästa möte med Sunets kommitté är den 17 september då beslut om uttaxeringsavgift (Sunet-avgiften) för 2022 beslutas.

Utredningen om Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

Utredningen, där Sunets organisation omnämns, har lämnat ett betänkande som kommer att gå ut på remiss under hösten. Speciellt intressant är utredarens förslag kring organiseringen av digitala infrastrukturer för forskning. Se videon från den digitala pressträffen eller läs utredningen i sin helhet.


  • No labels