Info-utskick 2021-06-02

Hej!

Sommaren är snart här och månadens info-utskick är det sista innan vi pausar utskicken över sommaren och återkommer i september.
Vi önskar er alla en fin sommar!


Mvh
Maria Häll
Aktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Sunet Enkätverktyg

Sunet Enkätverktyg har nu ett nytt användarforum i Sunet Forum. Det tidigare forumet i Projectplace kommer att fasas ut under året.

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Sunet Projektverktyg

Avvecklingen av tjänsten Sunet Projektverktyg fortsätter enligt plan. Ett separat informationsutskick har genomförts till samtliga organisationer som använder tjänsten idag.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Sunet Drive har nu ett användarforum i Sunet Forum där vi lägger upp praktisk och generell information om hur tjänsten är uppbyggd. I forumet kan man ställa frågor och få svar, till exempel har vi en artikel om hur onboarding-processen ser ut när man har bestämt sig för att använda tjänsten.

Har ni frågor, kontakta Richard Freitag, freitag@sunet.se och Anders Nilsson, anders@sunet.se.


Säkerhet

Sunet Mailfilter

Migrering av kunder till mailfilter-ng går framåt och de som ännu inte migrerat har påbörjat migreringsarbetet. Målet är fortfarande att vara klara till halvårsskiftet.

Har ni frågor, kontakta Tomas Liljebergh, Tomas.Liljebergh@sunet.se.Aktuellt från pågående projekt

Säkerhetscenter / SOC-projektet

SOC-projektet arbetar med att ta fram ett par framtida finansieringsmodeller då projektets externa finansiering löper ut vid årskiftet 2021/2022. Sunet kommer att bjuda in till möten med involverade lärosäten (interna styrgruppen) innan sommaren för att ta fram förankrade förslag.

Har ni frågor, kontakta projektledare kontakta David Heed, david@sunet.se.

MyAcademicID och EDSSI

Efter senaste webbinarium om MyAcademicID / EDSSI har vi tagit fram information för att underlätta vid val av olika alternativ som finns vid implementation av European Student Identifier (ESI). 

Vad som behövs och vilka alternativ som finns vid implementation kan du läsa här.

Vi kommer att hålla nästa webbinarium där vi går igenom informationen och svarar på frågor:
Datum och tid: Fredagen 4 juni kl. 10:30-12:00 
Plats: Via zoom. Länk till anmälan

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se.Övrig info

Samverkan med SNIC, SND och Chalmers kring behov av forskningslagring

De nationella e-infrastrukturerna (Sunet, Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och Svensk nationell datatjänst (SND)) och Chalmers startar i juni ett gemensamt projekt med syfte att ta fram en bild av vilket infrastrukturellt stöd som behövs gällande lagring av forskningsdata under olika delar av forskningsdatalivscykeln. Projektet planerar att leverera en rapport till december 2021.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se

Regeringsuppdrag - Strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen

Vetenskapsrådet, Vinnova, DIGG och PTS fick i januari i uppdrag av regeringen att föreslå ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen. Uppdraget slutredovisades den 14 maj 2021. Läs om det överlämnade förslaget på vr.se.

Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

I maj 2020 fick Tobias Krantz ett uppdrag av regeringen att som särskild utredare senast den 31 maj 2021 lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå. Tobias ska också lämna förslag på hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas.

Den 24 maj 2021 publicerade Regeringskansliet ett tilläggsuppdrag som innebär att utredaren även ska utvärdera olika finansieringsmodeller för att ge svenska polarforskare tillgång till forskningsisbrytare med förmåga att utföra forskningsexpeditioner i förhållanden som råder i Högarktis och runt Antarktis och föreslå hur tillgång till en sådan forskningsisbrytare ska finansieras. Utredningstiden förlängs därmed och utredningens uppdrag ska i sin helhet redovisas senast den 30 juli 2021.
  • No labels