Info-utskick 2021-04-07


God eftermiddag!

Våren är äntligen på ingång och vi hoppas att alla haft en avkopplande påsk och är laddade inför Sunetdagarna som startar nästa vecka.

Förutom uppdateringar om Sunets tjänster informerar vi i månadens utskick om att Sunet nu går över till månadsfakturering för de valbara tjänsterna, en efterfrågad förändring som nu kommit på plats. Läs mer under "Övrig info".


Hoppas att vi ses under Sunetdagarna!

Mvh Maria Häll
Aktuellt inom Sunets tjänster


Samarbete

Sunet E-möte

Sedan början av Covid-19-pandemin har vi kunnat nyttja "Zoom Licensed" i AWS Stockholm (Amazon). Denna uppsättning har varit temporär tills vi kunnat skala upp och säkerställa drift av On-prem-lösningen. Under helgen 27-28 mars stängdes AWS Stockholm ned då On-prem-lösningen nu har god kapacitet.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet Enkätverktyg

Nu har första lärosätet uppgraderat till nya versionen av Sunet Survey. Dessutom är den nyutvecklade LTI-kopplingen mellan Sunets enkätverktyg och Sunets LMS (Canvas) i skarp drift på samma lärosäte. Fler följer under andra kvartalet. Om ni vill veta mer om den nya versionen av Sunet Survey och LTI-kopplingen till Canvas (snart till Moodle och Blackboard också) planera in ett besök den 22 april kl. 13.00 på Sunetdagarna, alternativt kontakta tjänsteförvaltare Magnus.

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Sunet LMS

Grundkurs-release

En av SALSAs arbetsgrupper har arbetat med att ta fram en grundkurs i Canvas, med fokus på Canvas och pedagogik. Kursen riktar sig mot lärare och är uppbyggd av moduler som är fria att använda för alla lärosäten. Modulerna finns i Canvas under "Commons" för nedladdning.

TimeEdit

Det har länge varit ett önskemål att integrera TimeEdit med Canvas. En integration gör det möjligt att visa studentens schema i Canvas kalender. En arbetsgrupp i SALSA med tekniker, Canvas-experter och TimeEdit-experter är bildad. Gruppen undersöker behov och krav samt arbetar med en teknisk lösning. Om fler lärosäten som använder både Canvas och TimeEdit vill ge arbetsgruppen input så går det bra att göra det via denna länk.

UDOIT

UDOIT (The Universal Design Online content Inspection Tool) är ett verktyg som hjälper till att kontrollera att Canvas följer tillgänglighetsdirektivet. UDOIT har utvecklats av University of Central Florida. Mer information om verktyget finns på UCL:s hemsida, som också kan testas i Sunets sandlåda. Kontakta lärosätets Canvasansvariga om ni vill få åtkomst till sandlådan. 

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Play

Vecka 10 hade vi större störningar i Sunets Play-tjänst efter en uppdatering som gjordes av leverantören Kaltura. Kaltura har därefter tagit stort ansvar för att säkerställa driften och åtgärda de problemen som uppkom. I samråd med Play-tjänstens forum och NORDUnet har vi beslutat att skjuta på den planerade uppgraderingen av tjänsten till slutet av juni för att fokusera på stabiliteten i tjänsten. 

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.


Nät

Ping

Vi har moderniserat Sunets ping-tjänster:

  • Ping
    ping.sunet.se är en server som används av väldigt många för att testa sin nätverkskonnektivitet, eller fördröjningen i nätet. Programmet ping, som finns i de flesta datorer, kan användas för att göra ett sådant test – skriv bara ping ping.sunet.se på kommandoraden för att testa.
  • E-post ping
    Om du skickar ett mail till ping@sunet.se så får du (om allt fungerar) ett mail tillbaka som bekräftelse på att din e-post fungerar, samt lite information om hur brevet såg ut när det kom till oss.
  • HTTP(S) ping
    Denna tjänst liknar ping, men för att testa http(s) trafik. Om du (eller via ett verktyg, som till exempel curl) surfar till https://sunet.se/ping så ska vår webb-ping svara tillbaka med ett “200 OK” meddelande, det vill säga – allt gick bra.

Uppdatering kring användning av Sunets tjänst för e-postlistor

Sunet har sedan länge erbjudit möjligheten för forskargrupper eller “intressegrupper” utan en naturlig hemvist på lärosäten att skapa e-postlistor. Sunets nuvarande lösning är manuellt managerad för att hantera ett fåtal nya listor per år. Vi har nu uppdaterat tjänstens beskrivning för att förtydliga syften och villkoren för användning - se denna sida för beskrivning av tjänsten. Detta påverkar inte er som redan har en maillista skapad.

Finns det intresse för en mer automatiserad tjänst (via självbetjäning) för att skapa e-postlistor (t.ex. genom SWAMID-inloggning) kontakta Per Nihlén enligt nedan.

Har ni frågor, kontakta Per Nihlén, per@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Box

Om man minskar eller avvecklar sin användning av Box-tjänsten så är det viktigt att tänka på att överföra användarna från "managed" till "unmanaged". Detta för att bland annat ta bort användarna från faktureringsunderlaget.

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se.

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Projektet Säker lagring (Sunet Drive) går framåt och är nu i avslutningsfasen. Läs mer om detta nedan under "Aktuellt från pågående projekt - Säker lagring (Sunet Drive, Nextcloud, S3-lagring)".

Har ni frågor om Sunets Molntjänster, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se. För frågor om projektet Säker lagring, kontakta Richard Freitag, freitag@sunet.se.

OCRE

Inom ramen för OCRE-ramverket finns för närvarande oenighet mellan Sunet och SoftwareOne kring tolkning av huruvida SoftwareOne får överföra kostnaden för Sunets förmedlingsavgift till kunderna. Under inga omständigheter kommer Sunet agera på ett sätt som medför ökade kostnader för våra kunder. Vi återkommer inom kort med mer information.

Har ni frågor, kontakta cloud-contact@sunet.se.


Säkerhet

Sunet Mailfilter

Sunets nya tjänst för Mailfilter (Halon-MTA) är nu i full produktion sedan en tid. Som tidigare kommunicerat i forumet för Mailfilter har vi problem med att supporten från leverantören av den gamla plattformen (CanIt) är i princip obefintlig. Med anledning av detta rekommenderar vi att ni om möjligt tidigarelägger migrering av ert lärosäte till den nya plattformen (Halon-MTA) så snart som möjligt. Vi avsätter extra resurser för att stödja vid migrering. Vår bedömning är att migreringen, oavsett storlek, är relativt enkel att genomföra. Örebro var först att migrera och andra organisationer är i startgroparna. Vi avser att avveckla den gamla plattformen (CanIt) 2021-06-30.

Under vårens Sunetdagar, den 13 april kl. 15.00-16.00, har vi en dragning om Sunet Mailfilter. Varmt välkomna!

Har ni frågor, kontakta Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se.Aktuellt från pågående projekt

Säker lagring (Sunet Drive, Nextcloud, S3-lagring)

Projektet Säker lagring (Sunet Drive) går framåt och är nu i avslutningsfasen. Sunet bedömer att det finns ett stort intresse för en tjänst baserat på Nextcloud och vi arbetar nu med att ta fram detaljer kring prissättning, avtalsvillkor, m.m. Vi siktar på att detta är klart innan den 12 april då vi återkommer med ett separat utskick. Arbetsnamnet på tjänsten är Sunet Drive.

Givet beslut ovan kommer villkor, priser m.m. kring Sunet Drive att presenteras under Sunetdagarna (22 april).

En testinstans finns framtagen och kan användas efter en avstämning med Sunet. Är ni intresserade, kontakta projektledare Richard Freitag, freitag@sunet.se.

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Den 29 mars fattade Vetenskapsrådet tilldelningsbeslut i upphandlingen gällande Textmatchningssystem. Vi avvaktar nu att beslutet träder i laga kraft innan vi kan gå vidare. Vi uppdaterar wiki-sidan för projektet löpande.

Har ni frågor, kontakta projektledare Janna Ljung, janna@sunet.se.

MyAcademicID och EDSSI

Sunet och UHR bjöd in till webbinarium den 24 mars för att gå igenom verksamhetens behov, hur långt MyAcademicID kommit med den digitala plattformen samt vad som behövs för att komma vidare. Inspelningen finns under länken Presentationer från webbinarium 2021.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se.Övrig info

Information angående faktureringen av Sunets valbara tjänster

Faktureringen av Sunets tjänster sker idag kvartalsvis i efterskott. I och med att allt fler av tjänsterna innehåller någon form av debitering av förbrukning/volym så är det många av kunderna som har frågat om vi kan övergå till att fakturera månadsvis istället, så att det ska bli lättare att ha uppsikt över förbrukningen. Ett annat skäl är att med nuvarande upplägg så kommer december månads kostnader på fakturan som skickas ut i mitten av mars, vilket skapar problem hos en del.

Vi har lyssnat på dessa önskemål, och kommer därför från och med nu att övergå till att fakturera de valbara tjänsterna månadsvis i efterskott. Att det är efterskottsfakturering beror på att vi sammanställer månadsförbrukningen några dagar in på nästkommande månad.

Faktureringen av Sunet-avgiften till lärosätena påverkas inte av ovanstående.

Vid frågor, kontakta Börje Josefsson, bj@sunet.se.

Sunet Forum

Sunet utvärderar nu ett nytt verktyg för kommunikation och nätverkande inom våra tjänsters forum och nätverk. Vi har valt ett verktyg med utseende och funktion som påminner om populära sociala nätverk och vi driver detta helt i våra egna datacenter och med vår egen personal. Namnet på detta verktyg är Sunet Forum och återfinns på https://forum.sunet.se.

Sunetdagarna - EVENT

Vårens Sunetdagar närmar sig! Den 13 april inleder vi med ett gemensamt pass, därefter presenteras och diskuteras Sunets tjänster på olika tillfällen fram till den 29 april. Programmet finner ni här. Varmt välkomna!

Sunets kommitté

Sunets kommitté hade sitt första möte för året den 2 mars. Där beslutades Sunets verksamhetsberättelse för 2020. Kommittén diskuterade frågan om tjänster med datalagring utanför EU och hur vi på olika sätt gemensamt behöver ta oss an denna fråga framgent. Protokoll från mötet finns här. Nästa möte med Sunets kommitté är den 2 juni.

Vetenskapsrådet

Inom ramen för det gemensamma regeringsuppdraget "Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige" överlämnade Vinnova, PTS, VR och DIGG den 31 mars en delrapport till Regeringskansliet. Slutrapporten ska överlämnas den 15 maj.


  • No labels