Presentationer från webbinarium 2021


På denna sida finner du presentationer från utvalda webbinarium arrangerade av Sunet.


Februari

Webbinarium

Presentation

Webinarium om avrop från OCRE-avtalen

Sunet bjöd in till ett webbinarium den 18 februari 2021 för att gå igenom avropsförfarande, svara på eventuella frågor och undersöka intresse för ett eventuellt leverantörsmöte.


Mars

Webbinarium

Presentation

Webbinarium om Mina Meddelanden

Webbinarium om Mina Meddelanden med Sunet och lärosäten.Webbinarium om MyAcademicID/EDSSI (European Digital Student Service Infrastructure)

Sunet och UHR bjöd in till webbinarium 24 mars för att gå igenom verksamhetens behov, hur långt MyAcademicID kommit med den digitala plattformen samt vad som behövs för att komma vidare. 

Inspelning av webbinarium

Presentation Leif Johansson 24 mars 2021


Juni

Webbinarium om MyAcademicID/EDSSI (European Digital Student Service Infrastructure)

Sunet och UHR bjöd in till webbinarium 4 juni för att gå igenom identifieraren European Student Identifier (ESI) med alternativ på hur ett lärosäte ska resonera kring valet m hur ESI skapas. Webbinariumet innehöll även en statursuppdatering runt MyAcademicID/EDSSI utan presentationsbilder.

Presentation av Pål Axelsson 4 juni 2021


September

Behovsfångst - Webbinarium om DMPOnline MyAcademicID/EDSSI (European Digital Student Service Infrastructure)

Sunet och VR bjöd in till webbinarium 15 september för att starta en behovsfångst kring att etablera DMPonline som en valbar Sunet-tjänst. Seminariet utmynnade i att Sunet genomför en formell behovsfångstinventering riktad mot Sunets kontaktpersoner.

Presentation DMPonline


  • No labels