Projekt och Aktiviteter

Samlad information om pågående projekt och aktiviteter.

Sunet använder Vetenskapsrådets projektmodell för alla större projekt, för en beskrivning se PDF nedan.Projekt/AktivitetBeskrivningProjektledare/AnsvarigStatus
InköpscentralInrättande av inköpscentral vid Sunet för att långsiktigt säkra vår förmåga att sälja tjänster.Fredrik Persson Jonhed

Färdig

Sunet NätdriftFörstudie kring Sunets möjligheter att kunna leverera drift, övervakning och support av LAN i samverkan med lärosäten som har behov denna tjänst.Per NihlénFörstudie
Sunet Distribuerad LagringProjekt som syftar till att etablera en distribuerad lagringstjänst i SunetStefan ListrömFärdig
Sunet E-signaturFörstudie kring leverans av en eller flera plattformar kring e-underskrift.Fresia PérezFörstudie
Upphandling nätverksutrustningUpphandling för att säkerställa att kunderna till Sunet Nätdrift kan köpa rätt utrustning till campusnäten. Sker inom Sunet Inköpscentral.Fredrik Persson JonhedUpphandling pågår. Färdig Q1 2019.
Upphandling enkät-/frågeverktygUpphandling av ersättare till nuvarande verktyg i tjänsten Sunet Survey.Fredrik Persson JonhedFörarbete pågår. Annonsering efter årskiftet och avtal färdiga i Q2 2019.


Activity

Campusnät som Tjänst - CNaaS
27.09.2019 09:32 CEST David Heed
Projekt och Aktiviteter
19.09.2019 15:36 CEST Stefan Liström
Status
11.09.2019 13:41 CEST Fresia Pérez Arriagada
Övergripande projektplan
30.08.2019 10:42 CEST Fresia Pérez Arriagada
Statusuppdatering 2019-05-20
21.05.2019 16:32 CEST David Heed
Sunet SOC
21.05.2019 15:16 CEST David Heed
Sunet E-signatur
08.04.2019 08:50 CEST Leif Johansson
  • No labels