EUDIW

European Union Digital Identity Wallets (EUDIW) är ett resultat av vidareutvecklingen av EUs eIDAS förordning gällande digital identitet och säkra digitala tjänster inom EU.

Under december 2022 godkände EU kommissionen fem internationella konsortiers ansökningar till de utlysningar EU gjort gällande storskaliga pilotprojekt (Large Scale Pilots). Dessa piloter kommer hjälpa till att utveckla och testa den kommande digitala EU plånboken i olika delar av samhället. Sunet är med i två av dessa konsortier för att bidra till interoperabilitet och testande av den kommande digitala plånboken. Fokus i början på 2023 i de olika piloterna kommer vara att få allt det legala och projektstrukturerna på plats. Planeringen av arbetet med själva piloterna har till viss del redan påbörjats i vissa konsortier men med största sannolikhet kommer arbetet officiellt inte starta förrän i april eller maj 2023 och är sedan planerat att pågå i två år.

Konsortier och tillhörande piloter

DC4EU - Digital Credentials for EU

DC4EU kommer att fokusera på att göra storskaliga piloter inom utbildningssektorn och social säkerhets. Detta inkluderar bl.a. att testa och säkerställa att betyg och t.ex. socialförsäkringar som EHIC kommer att fungera i relation till den digitala plånboken. DC4EU är ett konsortium med över 80 organisationer från 23 medlemsstater. Sunet kommer vara väldigt engagerade i denna pilot för att bl.a. bidra med kunskap och hjälp i relation till tekniska koordinering och interoperabiliteten mellan de olika piloterna och det jobb som kommer utföras i relation till den digitala plånboken. Sunet kommer också bidra till de tekniska implementationsperspektiven runt betyg och yrkesmässiga referenser.
Det går att läsa mer om detta konsortium på deras hemsida: https://www.dc4eu.eu/

EWC - EU Digital Identity Wallet Consortium

EWC kommer att testa den digitala plånboken utifrån ett mobilitetperspektiv för EU medborgare när de rester inom EU. EWC är ett konsortium som inkluderar mer än 60 organisationer från i princip alla EUs medlemsländer. Sunet deltar i detta konsortium för att hjälpa till med bl.a. standardiseringen och interoperabilitet på den digitala plånboken och dess processer mellan de olika piloterna.
Det går att läsa mer om detta konsortium på deras hemsida: https://eudiwalletconsortium.org/

Vector - Verifiable credentials and Trusted Organisations Registries 

Likt DC4EU kommer Vector testa den digitala plånboken i bl.a. relation till utbildningssektorn och social säkerhet. Vector kommer dock göra detta arbete och pilotprojekt med specifik hjälp av EUs EBSI plattform (European Blockchain Services Infrastructure ). Vector är ett konsortium med 52 olika organisationer från 20 EU medlemsländer. Sunet deltar i detta konsortium för att bl.a. hjälpa till att testa och säkerställa kompatibilitet mellan de olika piloterna men också bidra med kunskap runt utbildningsperspektivet som både DC4EU och Vector har.
Det går att läsa mer om arbetet med EBSI på deras hemsida: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/ebsi/

Potential - PilOTs for EuropeaN digiTal Identity wALlet

Ytterligare ett konsortiet som skall genomföra storskaliga pilotprojekt med EUDIW är Potential. Denna pilot har ett fokus på digitala körkort och närliggande aktiviteter. Sunet är inte med i detta konsortium men om någon är intresserad av vad de gör så går det att läsa mer om deras arbete på följande hemsida: https://www.digital-identity-wallet.eu/

NOBID - Nordic-Baltic eID

Ytterligare ett konsortiet som skall genomföra storskaliga pilotprojekt med EUDIW är NOBID. Denna pilot har ett fokus på betalningar och närliggande aktiviteter. Sunet är inte med i detta konsortium men om någon är intresserad av vad de gör så går det att läsa mer om deras arbete på följande hemsida: https://www.nobidconsortium.com/

Kontakt

För mer information eller frågor runt EUDIW kontakta gärna Sunets projektledare Stefan Liström (steli@sunet.se).

  • No labels