Sunet Drive


Sunet Drive

Tjänsten är ännu under utveckling och drivs som ett projekt. Syftet med projektet Säker lagring är att öka säkerheten och tillgängligheten på Sunets befintliga lagringsplattform enligt Sunets kunders önskemål.

Projektet består av två delprojekt:

  • Implementering av Nextcloud på Sunets befintliga lagringsplattform.
  • Etablering av en site för Sunets molntjänster på Stockholms universitet.

Projektdirektiv och projektplan

Syfte

Syftet med projektet är att öka säkerheten och tillgängligheten på Sunets befintliga lagringsplattform enligt Sunets kunders önskemål.

Projektmål

  • Implementering av Nextcloud på Sunets befintliga lagringsplattform.
  • Utvärdera Nextcloud-lösningen för att sammanställa de krav som kvarstår efter implementeringen.
  • Etablering av en site för Sunets molntjänster på Stockholms universitet.

Delprojekt 

Projektet är uppdelat i två delprojekt. De två delprojekten är helt oberoende av varandra och kan därför genomföras parallellt.

  • Delprojekt: Implementering av Nextcloud på Sunets befintliga lagringsplattform
  • Delprojekt: Etablering av en ny site för Sunets molntjänster på Stockholms universitet

Organisation

Uppdragsgivare: Maria Häll

Styrgrupp: Sunets ledningsgrupp

Projektledare: Richard Freitag

Projektgrupp:

RollNamn Enhet/motsvarande

Projektledare

Richard Freitag

Staben

Tjänsteägare

Leif Johansson

Enheten för infrastrukturtjänster

Produktägare Sunet molnbaserad lagring

Anders Nilsson

Enheten för infrastrukturtjänster

Network engineer

Dennis Wallberg

Nätenheten

Support engineer

Niklas Jonsson

Enheten för drift

Resurs/produktägare för SU:s lagringslösning

Anders Håkansson

Stockholms universitet 

Infrastrukturarkitekt

Mikael Nordin

Stockholms universitet

Leverantör Nextcloud, ”tekniker”

Gabriel Pause

Safespring

Leverantör Nextcloud, VD

Fredrik Wallsten

Safespring

  • No labels