Delprojekt: Nextcloud


Sunet driver ett pilotprojekt kring användning av produkten NextCloud som frontend till Sunets lagringsinfrastruktur (en del av STaaS även kallad Sunet Distribuerad Lagring).Projektorganisation

Detta projekt är ett delprojekt inom Sunet Säker lagring som evt kommer att resultera i att Sunet etablerar en ny tjänst kring nextcloud.

Implementering av Nextcloud på Sunets befintliga lagringsplattform


Huvudsakliga aktiviteter:

Aktivitet

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Lägga beställning på Safesprings jobb

x
Sätta upp test-miljö

x
QA och Prod-miljö klart inkl. överlämningsprocess Sunet NOCx

x

Pilot-verksamhet på SU och eventuellt 1-2 universitet till
x

x

x

x


Utvärdering och sammanställning kvarstående krav

x

x

x


Integrering med det verktyg för behörighetsstyrning för virtuella organisationer som är under utveckling inom Sunet

x

x

x


Genomföra Sunets behovsfångstprocess och eventuellt fatta beslut om implementing av ny tjänstx


Etablera förvaltning av tjänsten

x

xProduktionsdrift för alla Sunet kunderx

x

Webinar om Sunets aktiviteter inom lagringsområdet


Presentation från den Sunets webinar om aktiviteter inom lagringsområdet den 10 december: Sunet_Aktiviteter inom lagringsområdet_2020-12-10.pptx

  • No labels