1EdTech

1EdTech

Sunet är medlem i 1EdTech Consortium (före detta IMS Global Consortium), en organisation som fokuserar på att ta fram standarder för att underlätta integration mellan olika system och digitala lösningar inom utbildningssektorn. Här hittar du information om Sunets arbete inom detta område.

Contributing Member

Sunet är en så kallad Contributing Member inom Higher Education Contributing Members. Det innebär att Sunet har tillgång till alla aktiviteter, standarder och resurser, inklusive exempelkod, handledning och material för att börja implementera 1EdTech-standarder. Vidare får Sunet bidra till, implementera och förespråka 1EdTech-standarderna för att utveckla digital undervisning och digitalt lärande.

Läs mer om 1EdTech:

1EdTech har även en community i Europa: IMS Europe. Denna europeiska community består av cirka 85 medlemmar och har även en styrelse som Sunet deltar i.

Sunet Forum finns möjlighet till diskussion om 1EdTech och Sunets arbete med konsortiet.

Varför standarder?

SURF som är Sunets systerorganisation i Nederländerna förklarar varför arbetet med standarder är viktigt och vilka fördelar det ger digitala lärmiljöer

Navigering

  • No labels