Samarbete inom sektorn

Medlem 1EdTech

Inom högre utbildning i Sverige är Sunet contributing member via Vetenskapsrådet sedan 2018. Andra medlemmar är Umeå universitet (sedan 2017) och Ladok (sedan 2020).

Sunet representerar sina medlemmar i sitt arbete inom 1EdTech. Vidare finns ett samarbete med ATI-gruppen inom ITCF i standardiseringsarbetet kring EDU-API. Målet är att påverka utvecklingen av 1EdTechs standard EDU API i en riktning som är nödvändig för att fortsättningsvis kunna användas inom den svenska och även europeiska sektorn.

1EdTech Europe

1EdTechs medlemmar i Europa organiserar sig inom 1EdTech Europe för att lyfta de europeiska frågorna till 1EdTech. Det görs med hjälp av leverantörer, användare och statliga organisationer över hela Europa genom bland annat evenemang och bidrag till utveckling av standarder.

1EdTech Europe samarbetar inom Europa med GÉANT (den europeiska organisationen av nationella forsknings- och utbildningsnätverk som till exempel Sunet) och EUNIS (European University Information Systems).

  • No labels