NUTID

I samverkan med Skolverket etablerar vi en gemensam digital identitet för utbildning i Sverige

Information

Vi räknar med att få ett regeringsuppdrag att bistå Skolverket med digital identitet i anknytning till digitala nationella prov. I projektet NUTID realiserar vi detta uppdrag.

Projektet drivs av Skolverket.  Inom SUNET bedrivs detta arbete som en del av produktutvecklingen av eduid.

Länkar

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven

Kontakt

fresia@sunet.se


  • No labels