Problem med svenska tecken

2020-10-23: Det finns f.n. problem med å, ä och ö på stora delar av Sunets wiki. Felsökning pågår...

Sunet Distribuerad Lagring

Detta projekt syftade till att etablera en tj?nst f?r distribuerad objektlagring i SUNET. Projektet ?r nu avslutat. Projektet ledde fram till att Sunet etablerade en ny variant av objektlagringstj?nsten Sunet Storage as a Service (StAAS) som bla inneb?r att Sunet ?ger all utrustning ist?llet f?r att vi k?per och ?terf?rs?ljer en tj?nst. Mer information om den nya varianten av Sunet StAAS finns p??www.sunet.se. Under veckan kommer en ny priskalkylator att l?ggas upp p??https://www.sunet.se/tjanster/lagring-i-molnet/?och?https://www.sunet.se/tjanster/virtuell-server-i-molnet/?som dessutom inneh?ller ett antal nya VM-profiler f?r Sunet IAAS. F?r mer information kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se


Dokument

Activity

Sunet Distribuerad Lagring
19.12.2019 09:19 CET Leif Johansson
  • No labels