API

Denna sida är tänkt att innehålla information om det API som vi håller på att utveckla kopplat mellan Sunets lagringslösning och SNDs portal för publicering av forskningsdata.

Tanken är dock inte att detta API endast skall vara till Sunets lösning utan att det skall vara ett öppet API som andra aktörer skall kunna använda för att koppla ihop resurser som behöver hantera t.ex. metadata eller datahanteringsplaner i relation till forskningsdata.

Arbetsgrupp

Nedan är den nuvarande arbetsgruppen som jobbar på att ta fram detta API

NamnOrganisation
Johan Fihn MarbergSND
Fabian SamuelssonSND
Pablo MilletSND
Stefan ListrömSunet
Leif JohanssonSunet
Jonas HagströmSunet
Einar LönnSunet
Thomas KieselbachUMU


Referensgrupp

Vi håller på att sätta ihop en referensgrupp för detta arbete, för mer information kontakta Stefan Liström (steli@sunet.se).


Referensinformation

Länk till metadata-manifestet för detta API

Länk till meta-data API definition

  • No labels