Styrgruppen


- Max Petzold, Professor GU, föreståndare SND
- Sören Ehrnberg, IT-chef GU
- Darren Spruce, IT-chef Max IV
- Ingvar Andersson, IT-chef Chalmers
- Bengt Persson, SciLifeLab, Chef för BILS och SciLifeLab Bioinformatics Platform
- Joakim Winter, IT-chef KI
- Stefan Eriksson, Dekan forskningsinfrastruktur KI
- Johan Johansson, koordinator ITCF (lärosätenas it-chefsgrupp)
- Benny Thörn, SU
- Tom Sjöström, UU


- Leif Johansson, CISO Sunet
- Stefan Liström, Sunet

  • No labels