Projektplan


Grovplan


NrAktivitetDeadlineAnsvarigStatus
1Leverans h?rdvara1 oktoberSafespringBest?llt och v?ntar p? leverans 1 okt.
2Bygge och utveckling1 novemberSafespringDetaljplan finns
3Testing1 decemberSafespring
4Inf?randeUnder decemberAnders Nilsson



  • No labels