Campusnät som Tjänst - CNaaS

Projektdirektiv - CNaaS


Bakgrund

Under ett antal år har Sunets kunder återkommande lyft frågan om att Sunet skulle kunna leverera drift, support och övervakning av nätverket på SUNET-anslutna verksamheter. Frågan har bl.a. lyfts av UU, KTH och GIH. Detta är alltså inte bara en fråga som intresserar mindre kunder utan även större lärosäten har uttryckt ett intresse. Sunet har på senare år börjat genomföra diverse konsultuppdrag inom detta område tex åt MDH, LNU, GIH och BTH. Under Sunets Beslutande Komitté-möte våren 2017 togs frågan om drift av nät som tjänst upp av Joakim Nejdeby varpå Sunet påbörjade en intern utredning av frågan. Arbete pågår inom Sunets Tekniska referensgrupp med att ta fram ett förslag på hur denna tjänst kan se ut i samarbete med intresserade lärosäten.

Syfte och Mål

Genom samverkan kunna leverera drift, övervakning och support av LAN med lärosäten som har behov denna tjänst. I syfte att säkerställa stabil leverans, effektivisering och säkra kompetensförsörjningen.

En högkvalitativ leverans, säkerställs genom att:

 • Kommunikationsplan för tjänsten och dess ingående komponenter kring:

  • Intressentanalys

  • Affärsmässighet och instegsmodell för lärosäten

  • Arkitekturmodell, hårdvara, grundkonfigurationer

  • Avtal, supportavtal, upphandlingsstöd

  • Personalresurser,

  • Kompetensstöd

 • Långsiktig hög kompetens finns tillgänglig lokalt eller i närhet till lärosätet inom området Campus LAN

  • Lokal expertkompetens skall kunna fokusera på arbetet inom kommunikationsfrågor åt flera lärosäten

  • Upprätta en karriärväg för de lokal experterna

 • Leverera en proaktiv 24/7 drift och övervakning året om

  • Centralisering hos Sunets NOC

 • Samordna utrustning, verktyg och utvecklingsresurser för att sänka kostnaderna och samtidigt höja kvaliteten

 • Säkerställa lokal personalförsörjning vid: sjukdom, föräldraledighet, semester och annan frånvaro.

 • Utse referensgrupp för prioriterade utvecklingsaktiviteter

 • Skapa en struktur och förutsättningar för en förvaltningsorganisation som stödjer kundernas behov

 • Etablera ett Trainee-program på Sunets NOC

 • Fastställa styrning och ansvarsförhållanden för ingående komponenter

 • Ekonomisk modell för etablering, upprätthållande och vidareutveckling av tjänsten och dess ingående komponenter under dess livscykel

 • Modell för förvaltning


Plan

 • Tillsammans med intresserade lärosäten ta fram design av tjänst, organisation och en referensarkitektur av Campus-Lan med fokus på automatisering, säkerhet, återanvändning och enkelhet

 • Ta fram ett ramverk och genomföra en upphandling av nätverksutrustning och verktyg under 2018

 • Utveckla och integrera verktyg som behövs för leverans av funktionalitet inom tjänsten i samarbete med svenska lärosäten och Uninett

 • Bestäm en avgränsning för de andra lärosäten och organisationer med motsvarande behovsbild vars komponenter och mjukvara som kan återanvändas

 • Påbörja initial produktion hos ett eller ett fåtal intresserade lärosäten under 2019

 • Arbeta nära med andra relevanta projekt som SOC

 • Söka finansiering för utveckling av verktyg från det europeiska forskningsnätet Géant


Nuvarande status

Upphandlingen för inköpscentralen är slutförd. Kontrakt tilldelat till Advania som distributör av nätverksutrustning för CNaaS

Utvecklingsarbetet kring Network Management System för Campusnät som tjänst (CNaaS NMS) sker i löpande dialogform med deltagande initiala lärosäten. 

Utrustning till MDH: snya Campus i Eskilstuna är beställd och levereras och installeras Jan-Feb 2020.

 

Risker

Att SUNET tar på sig kostnader som är svåra att få täckning för efter 2020. Detta skulle kunna vara en risk men minimeras av att SUNET bygger detta i samråd och tillsammans med kunder till tjänsten och då kan växa i en kontrollerad takt.

Att lärosäten inte kan frigöra resurser för att effektivisera för att man är upptagen i daglig drift och förvaltning.


Styrning

BeställareSunet
Ansvarig BeställarePer Nihlén, Sunet
StyrgruppSören Berglund UMU, Magnus Bodelson MDH, Magnus Höglund DU, Hans Wohlfarth KTH, John Westerlund LU, och Johan Johansson, ITCF
ProjektsamordnareDavid Heed, Sunet
Referensgrupp TeknikSunets Tekniska Referensgrupp med representanter från LU, KTH, UMU, Kau, HIG, Chalmers, Sunet


Avgränsningar

 • Projektet ska följa Sunet strategiska vägval (https://www.sunet.se/om-sunet/)

 • Projektet utgår ifrån en teknisk referensdesign och målen, dessa ska inte ändra utan ok från beställaren.

 • No labels