Sunet Distribuerad lagring


Sunet Distribuerad lagring

Detta projekt syftade till att etablera en tjänst för distribuerad objektlagring i SUNET. Projektet är nu avslutat. Projektet ledde fram till att Sunet etablerade en ny variant av objektlagringstjänsten Sunet Storage as a Service (StAAS) som bla innebär att Sunet äger all utrustning istället för att vi köper och återförsäljer en tjänst. Mer information om den nya varianten av Sunet StAAS finns på www.sunet.se. Under veckan kommer en ny priskalkylator att läggas upp på https://www.sunet.se/tjanster/lagring-i-molnet/ och https://www.sunet.se/tjanster/virtuell-server-i-molnet/ som dessutom innehåller ett antal nya VM-profiler för Sunet IAAS. För mer information kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se
Dokument

  • No labels