Ladok-LMS integration

Ladok-LMS integration

Bakgrund

Ett större antal lärosäten uppgav under våren 2017 genom ett “Letter of Intent” till Sunet att man var intresserad av att använda Sunets tjänst för LMS baserad på Canvas.

En kritisk framgångsfaktor för varje LMS-implementation är en lyckad integration med LADOK. Eftersom ett större antal lärosäten valt samma tekniska plattform (Canvas) fanns det möjlighet att samordna den tekniska lösningen av integration med LADOK. Ett projekt genomfördes hos Sunet för att ta fram en sådan teknisk lösning

Resultat

Sunet förvaltar nu en adapter som möjliggör integration mellan Canvas och Ladok. Du hittar mer information om adaptern via sidorna för Sunets LMS-tjänst
  • No labels