Sunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de Sunetanslutna lärosäten som önskar tjänsten.Varje lärosäte som är ansluten till vår LMS-tjänst har en egen instans av Canvas. Via den här sidan kan du även logga in i Sunets egen Canvas-instans. Den används för samarbete och vissa öppna kurser. 

Lärosäten som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Enskilda högskolan Stockholm
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan i Borås
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
KTH
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Umeå universitet
Uppsala universitet

För närvarande 27 st

Activity

Vidareutveckling av Resultatrapportering
30.06.2021 10:31 CEST Minette Henriksson
Vidareutveckling av adaptern
29.06.2021 15:18 CEST Ulrik Sandgren
Drift och övervakning
26.04.2021 15:50 CEST Ulrik Sandgren
Nätverket SALSA
22.04.2021 15:46 CEST Minette Henriksson
Frågor eller felanmälan
29.03.2021 12:03 CEST Ulrik Sandgren
Canvasadapter
28.03.2021 19:32 CEST Ulrik Sandgren
Ansluta till tjänsten
28.03.2021 19:25 CEST Ulrik Sandgren
Funktion och konfiguration
26.03.2021 14:50 CET Ulrik Sandgren
Canvas vid lärosätena
22.01.2021 15:57 CET Minette Henriksson
  • No labels