December 2020

Den 10-11 december hade SALSA nätverksträff där bl.a. Instructures utvecklingsprocess diskuterades samt hur SALSA kan bidra i denna process. Inom LMS-tjänstens "sandlåda" finns det numera möjlighet att testa Studio, ett mediaverktyg för publicering av video. Kontakta canvasansvarig på ditt lärosäte om du är intresserad av att prova! För att stödja arkivering av innehåll i Canvas genomförs nu en inventering av dokumenttyper som finns i Canvas. Deadline för detta arbete är 1 februari 2021. Ansvariga för denna inventering är arkivarier och Canvas kontaktpersoner.

Projekt ny Canvasadapter
Projektet löper på enligt plan och kommer att avslutas i början av 2021. Jönköping University ska inom kort börja använda den nya adaptern. Jönköping University och Umeå universitet är dessutom först ut med att börja använda den nya tjänsten för resultatrapportering.