Sunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de Sunetanslutna lärosäten som önskar tjänsten.Varje lärosäte som är ansluten till vår LMS-tjänst har en egen instans av Canvas. Via den här sidan kan du även logga in i Sunets egen Canvas-instans. Den används för samarbete och vissa öppna kurser. 

Lärosäten som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Enskilda högskolan Stockholm
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan i Borås
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
KTH
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Umeå universitet
Uppsala universitet

För närvarande 27 st

Activity

Nätverket SALSA
04.02.2021 15:54 CET Minette Henriksson
Utveckling av adaptern
29.01.2021 08:19 CET Minette Henriksson
Frågor eller felanmälan
27.01.2021 12:58 CET Minette Henriksson
Om Canvasadaptern
27.01.2021 12:56 CET Minette Henriksson
Ansluta till tjänsten
27.01.2021 12:33 CET Minette Henriksson
Teknisk information
27.01.2021 12:29 CET Minette Henriksson
Canvas vid lärosätena
22.01.2021 15:57 CET Minette Henriksson
Sunet LMS
18.01.2021 11:54 CET Minette Henriksson
Resultatrapportering Canvas-Ladok
18.01.2021 11:51 CET Minette Henriksson
  • No labels