Sunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de lärosäten som önskar tjänsten.Tillhör du en av nedanstående lärosäten kan du logga in i Sunets egen Canvas-instans här


Lärosäten som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan i Borås
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
KTH
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Teologiska högskolan Stockholm
Umeå universitet
Uppsala universitet

För närvarande 27 st

Activity

Sunet LMS
08.10.2020 08:59 CEST Minette Henriksson
Teknisk information
14.05.2020 17:12 CEST Minette Henriksson
Logga in i Canvas / Log in to Canvas
08.04.2020 12:41 CEST Christina Vesterlund Hansson
Nätverket SALSA
08.04.2020 12:38 CEST Christina Vesterlund Hansson
  • No labels