Sunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de Sunetanslutna lärosäten som önskar tjänsten.Lärosäten och organisationer som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Enskilda högskolan Stockholm
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
KTH
Kungliga musikhögskolan
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
UHR
UKÄ

För närvarande 30 st lärosäten samt 2 organisationer

Activity

Sunet LMS
15.05.2023 11:36 CEST Minette Henriksson
Drift och övervakning
08.12.2022 11:30 CET Minette Henriksson
Frågor eller felanmälan
08.12.2022 11:26 CET Minette Henriksson
Ansluta till adaptern
09.11.2022 13:18 CET Minette Henriksson
Nätverket SALSA
19.10.2022 08:19 CEST Patrick Dorls
Roadmap
03.10.2022 13:36 CEST Minette Henriksson
  • No labels