Canvasadapter


SUNETs Canvasadapter är en tjänst som alla lärosäten inom ramen för SUNET kan beställa. Den hjälper det lokala lärosätet att få data från Ladok att hamna i Canvas utifrån en standardiserad process. Exempelvis att genom information från Ladok: automatskapa kursrum i Canvas, namnge kurserna och koppla på rätt studentgrupp - dvs att ge rätt studenter åtkomst till kursen i Canvas.

Lösningen är händelsebaserad - det betyder att när en händelse inträffar i Ladok, så kommer Canvasadaptern att uppfatta detta och skicka ett sammansatt meddelande till Canvas. Meddelandena är standardiserade och bygger på formatet LIS från IMS Global. Meddelandena i adaptern produceras av Ladok-LIS adapter.


Vad är Canvasadaptern?

  • Hur fungerar Canvasadaptern?
  • Vem kan använda Canvasadaptern?
  • Vilka lärosäten använder Canvasadaptern?
  • Hur gör lärosätet för att ansluta sig till tjänsten? 

Teknisk dokumentation

  • No labels