Canvasadapter

Bakgrund

En välfungerande integration mot Ladok är ofta en förutsättning för att lärosätets lärplattform ska fungera smidigt administrativt. Sedan 2018 erbjuder Sunet LMS-tjänsten Canvas till de svenska lärosäten inom högre utbildning som önskar det. När många inom sektorn använder samma LMS insåg vi även att det vore slöseri med resurser om alla skulle behöva bygga sin egen integration mot Ladok. Genom samarbete kunde vi därför så småningom lansera en tjänst som integrerar Canvas mot Ladok. Sunet tog hjälp av kunnigt folk ute på lärosätena och vi byggde en adapter som fungerar för de allra flesta. I den första versionen pekade adaptern mot ett sk mellansystem som företaget bakom Canvas tillhandahöll. Det visade sig inte vara en helt optimal lösning, vi lärde av misstagen och tänkte om och byggde sedan om adaptern så att den skulle fungera som vi önskade. I början av 2021 flyttade de lärosäten som nyttjat den gamla adaptern över till den nya.

Om adaptern

SUNETs Canvasadapter är en tjänst som alla lärosäten inom ramen för SUNET kan beställa. Den hjälper det lokala lärosätet genom att koppla ihop Canvas med Ladok. Lösningen är händelsebaserad - det betyder att när en händelse inträffar i Ladok, så kommer Canvasadaptern att uppfatta detta och uppdatera Canvas. Meddelandena som adaptern lyssnar på är standardiserade och bygger på formatet LIS från IMS Global och produceras av Ladoksystemets Ladok-LIS adapter. Genom att använda Canvasadaptern kan lärosätet få sin Canvas automatiskt uppdaterad med till exempel nya studenter, kursrum för nya kurstillfällen samt ge studenterna åtkomst till kursrummen.

Vad kostar det?

SUNET tar inte ut någon extra kostnad för tjänsten, den ingår för alla lärosäten som är anslutna till Sunets LMS-tjänst.

Vilka lärosäten använder Canvasadaptern?

För närvarande (2022-03) använder följande lärosäten adaptern:

 • Enskilda högskolan Stockholm
 • Försvarshögskolan
 • Högskolan i Gävle
 • Jönköping University
 • Karolinska Institutet
 • Röda korsets högskola
 • SLU
 • Sophiahemmets högskola
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Uppsala universitet

Kontakt och diskussion

Sunets forum finns en diskussionsrum avsett för frågor som rör adaptern, där kan man ställa frågor och få kontakt med andra lärosäten som använder adaptern.

 • No labels