Nätverket SALSASunet har ett nätverk kallat SALSA för samarbete kring LMS-tjänsten. Genom regelbundna möten, webbinar och workshops delar vi kunskap med varandra. Allt ifrån tekniska lösningar, arbetssätt, struktur och upplägg till utbildningsmaterial. Nätverket har för närvarande 170+ medlemmar med olika roller på lärosätena såsom till exempel: projektledare, IKT-pedagoger, systemansvariga, IT-tekniker, kommunikatörer m.fl. Att kunna fråga "hur gör ni?" eller "hur tänker ni?" "har ni hittat en lösning på det här?" är givetvis mycket värdefullt.

SALSA kommunicerar via Slack

Nätverkets huvudsakliga kommunikationskanal är Slack. Vi har en egen Slack-yta sunetsalsa.slack.com där vi har kanaler för olika diskussionsämnen:

#fredagsmöten
#general
#integrationerteknik
#kändabuggar
#random
#språkförbättringar
#tredjepartstjänster
#utvecklingsförslag
#webinarer

Alla som skriver upp sig på vår medlemslista blir även tillagd i vår Slack-yta.

SALSA fredagsmöte

Nätverket har e-möte varannan fredag udda veckor kl 13.00-14.00. Alla som skrivit upp sig på vår medlemslista får inbjudan att vara med. Aktuell agenda publiceras på onsdagar i slackkanalen #fredagsmöten (se ovan). Där går det även bra att lägga till punkter som du önskar ta upp.

SALSA Nätverksträff

Varje termin brukar nätverket ha en träff på plats hos något av våra anslutna lärosäten. Då ses vi från lunch till lunch med ett program som planerats av tjänsteförvaltarna hos Sunet samt de ansvariga vid det besökta lärosätet. Inbjudan till nätverksträffen skickas ut till alla som står med på vår medlemslista. När företaget bakom Canvas i oktober anordnar den europeiska konferensen om Canvas, CanvasCon - brukar SALSA samköra så att nätverket ses för träff i anslutning till den konferensen. 

Bli medlem i SALSA-nätverket

Du blir medlem i SALSA genom att skriva upp dig på vår medlemslista

Tillhör du ett lärosäte som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet och önskar vara medlem i SALSA och har frågor om nätverket? Eller funderar lärosätet på att avropa lärplattformen och vill få en inblick i SALSA och det vi gör? Kontakta tjänsteförvaltare Minette Henriksson: minette.henriksson@sunet.se   

SALSAs arbetsgrupper

Nätverket har flera arbetsgrupper som fokuserar på särskilda områden:

Arbetsgruppen med fokus på Grupper i Canvas

Kontaktperson: 

Arbetsgruppen för New Quizzes

Kontaktpersoner: patrick.dorls@mau.se  

Arbetsgruppen Canvas grundkurs

Kontaktperson: birger.eriksson@mdh.se 

Arbetsgruppen för Arkivering

Kontaktperson: helen.alstergren@slu.se  

Arbetsgruppen med fokus på Tillgänglighet

Kontaktperson: ann-catrin.johansson@lth.lu.se

Arbetsgruppen för språk- och översättning i Canvas

Kontaktperson: minette.henriksson@sunet.se

Arbetsgruppen för integration Canvas-Ladok

Kontaktperson: minette.henriksson@sunet.se


Du kan följa arbetsgruppernas arbeten om du loggar in i Sunets Canvasinstans med ditt lärosätes-ID eller ditt externa konto för inloggning, och sedan går med i kursytan för den arbetsgruppen här: https://sunet.instructure.com/search/all_courses/ Om du vill engagera dig i arbetsgruppen kontakta kontaktpersonen för den gruppen.  • No labels