Nätverket SALSAAtt så många lärosäten i Sverige har bytt LMS samtidigt är unikt. Det ger givetvis även goda möjligheter till samarbete. Med många i samma situation ser vi till att dra nytta av varandras erfarenheter och idéer.

Sunet har bildat ett nätverk kallat SALSA för samarbete kring LMS-tjänsten. Genom regelbundna möten, webinar och workshops delar vi kunskap med varandra. Allt ifrån tekniska lösningar, arbetssätt, struktur och upplägg till utbildningsmaterial. Nätverket har för närvarande över 150 medlemmar med olika roller på lärosätena såsom till exempel: projektledare, IKT-pedagoger, systemansvariga, IT-tekniker, kommunikatörer m.fl. Att kunna fråga "hur gör ni?" eller "hur tänker ni?" "har ni hittat en lösning på det här?" är givetvis mycket värdefullt.

Nätverket har e-möte varannan fredag kl 13-14 (udda veckor). Vi kommunicerar via Slack (sunetsalsa.slack.com) och samlar och dokumenterar våra erfarenheter i SALSAs egen kursyta i Canvas. 

Tillhör du ett lärosäte som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet och önskar vara medlem i SALSA? Eller funderar lärosätet på att avropa lärplattformen och vill få en inblick i SALSA och det vi gör? Kontakta produktägare Minette Henriksson: minette.henriksson@sunet.se   

Mer information om SALSA hittar du även på nätverkets egen yta i Sunets Canvasinstans: https://sunet.instructure.com/courses/1


  • No labels