Om upphandlingen


Efter önskemål från ett flertal lärosäten i Sverige om att Sunet även skulle erbjuda lärplattform som tjänst, deltog Sunet under 2016/2017 i upphandlingen av LMS via NORDUnet. Fokus låg på användarvänlighet, tillgänglighet, öppenhet samt att produkten skulle vara riktad mot högre utbildning. Upphandlingen resulterade i att fyra plattformar jämfördes och vinnaren blev Canvas från Instructure. Under våren lämnade tolv lärosäten in en avsiktsförklaring om att avropa tjänsten via Sunet. Efter en period med rättslig prövning initierat av ett konkurrerande LMS-företag kunde Sunet så i slutet av 2017 avropa tjänsten via ramavtalet från NORDUnet. De första lärosätet som tecknade avtal om att nyttja tjänsten var SLU, tätt följt av Malmö universitet.

  • No labels