Vidareutveckling av adaptern


Via LMS-tjänstens nätverk SALSA delar lärosätena erfarenheter och diskuterar funktion och utveckling av Canvasadaptern. Om de lärosäten som använder Canvasadaptern har idéer och förslag på hur adapterns funktion kan göras ännu bättre, ta i så fall kontakt med Tjänsteförvaltare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se. De förslag som kommer in behöver sedan undersökas vidare utifrån följande kriterier: 

Kriterier för utveckling

  1.  Är förslaget tekniskt genomförbart?
  2. Är utvecklingsförslaget något som Sunet anser förbättrar tjänsten?
  3. Är det tillräckligt många lärosäten som har behov av utvecklingen?
  4. Finns resurser för att satsa på utvecklingsförslaget?

Uppfyller förslaget samtliga fyra kriterier går Sunet vidare och undersöker behoven, samlar in krav och skissar på teknisk lösning. Finns det flera förslag från lärosätena behöver Sunet prioritera i vilken ordning de ska hanteras/genomföras. 

Utvecklingsförslag

Här hittar du en kort beskrivning av de utvecklingsförslag som framförts till Sunet och just nu är aktuella angående Canvasadaptern:


FörslagBeskrivningStatus
Förenkla hantering av tillfälligt avstängda studenterI dagsläget behöver lärosätet hantera dessa manuellt i Canvas men önskemål finns om att adaptern skulle kunna hantera även detta.Implementerat
Lägga till studieort i kursnamnetHB har ett önskemål om att studieort ska läggas till sist i kursnamnet, detta skulle då styras lärosätesvis av en inställning. Men man vill inte att "huvudorten" ska med i något kursnamn utan bara om kursen ges på annan ort vilket då skulle kräva att man har en setting för det ortsnamn som ska ignoreras.Förslag
  • No labels