Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de Sunetanslutna lärosäten som önskar tjänsten.Varje lärosäte som är ansluten till vår LMS-tjänst har en egen instans av Canvas. Via den här sidan kan du även logga in i Sunets egen Canvas-instans. Den används för samarbete och vissa öppna kurser. 

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Enskilda högskolan Stockholm
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan i Borås
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
KTH
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Umeå universitet
Uppsala universitet

För närvarande 27 st