Status


Status 12 september 2018


  • Projektet har nått målet att utveckla en LIS-adapter för integration mellan LMS och Ladok till HT18. Projektet levererade därmed i tid och långt under budget.
  • RKH driftsattes till terminstart och det har fungerat bra.
  • Ladok har beslutat om att ta över förvaltningen av LIS-adaptern. Överlämning kommer nu att planeras.
  • Utvecklingsdelen av projektet har avslutats.  • No labels