Status

  • Utvecklingsgruppen är klar med förstudien och utveckling har påbörjats.
  • Projektet har fått sökt finansiering från Vinnova. Detta betyder att vi kommer kunna utveckla både underskriftstjänst och valideringstjänst.
  • Referensgruppen har etablerats. Den består av följande medlemmar:
    Per Andersson (Chalmers), Mats Törnblad (KTH), Margareta Ödmark (SU), Åsa Enmyren (HB), Johan Peterson (LiU).
  • Proof of Concept har påbörjats och beräknas vara på plats i mitten på oktober 2019.
  • Gränssnitt som lärosätena kan börja testa mot beräknas vara på plats mitten på oktober 2019.
  • Design beskrivning kommer att levereras till referensgruppen under september 2019.


  • No labels