Status

  • Utveckling pågår. 
  • Projektet har fått sökt finansiering från Vinnova. Detta betyder att vi kommer kunna utveckla både underskriftstjänst och valideringstjänst.
  • Gränssnitt som lärosätens kan börja testa mot samt designbeskrivning har levererats till referensgruppen.
  • Inhämtning och analys av återkoppling pågår.
  • Arbetet med integrations-API:et för underskrift finns nu att följa på Github. Har skickats ut till referensgruppen. 
  • Vi söker efter konkreta verksamhetsdrivna användningsfall att provtrycka upplägget på.


  • No labels