Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

  

Nuvarande status

Upphandlingen är annonserad på Kommers Annons. Upphandlingens nummer är 2.5-2020-06689

Avtalsstart är beräknad till Q1 2021.Bakgrund: Inkomna intresseanmälningar och kommentarer till projektet.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa en gemensam kravbild inför en  Sunet-gemensam upphandling under Q4 2020.

Projektledare

Sonja Bjelobaba/Sunet - Inlånad från UU:

Sonja Bjelobaba, <sonja.bjelobaba@moderna.uu.se>

Beställare

Valter Nordh/Sunet

Styrgrupp

Ännu ej fastställd

Projektgrupp

Se projektplan nedan. Kontakta Sonja om intresse att bidraga finns!

Projektdirektiv

Projektplan


  • No labels