Textmatchningssystem (plagiatkontroll)


Bakgrund: Inkomna intresseanmälningar och kommentarer till projektet.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa en gemensam kravbild inför en eventuell Sunet-gemensam upphandling under Q1 2020.

Projektledare

Sonja Bjelobaba/Sunet - Inlånad från UU:

Sonja Bjelobaba <sonja.bjelobaba@moderna.uu.se>

Beställare

Valter Nordh/Sunet

Styrgrupp

Ännu ej fastställd

Projektgrupp

Se projektplan nedan. Kontakta Sonja om intresse att bidraga finns!

Projektdirektiv

Projektplan


  • No labels