LMS-adapter (ny Canvas adapter)


LMS-adapter (ny Canvas adapter)

Syfte: Implementationsprojekt som gör nödvändiga förändringar för att få en fungerande integration dvs ersätta funktionalitet i försystemet Kimono samt gå direkt mot Canvas API. Projektet kommer även att ta in en del funktionalitet som inte har varit möjligt att lösa i försystemet Kimono.


Projektledare: Ulrik Sandgren, ulrik.sandgren@umu.se, och produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Projektdirektiv:  Projektdirektiv Canvas adapter.docx

Projektplan: Projektplan Canvas adapter.docx

Slutrapport: Slutrapport

Här hittar du information om tilläggstjänsten Canvasadapter som erbjuds de lärosäten som är anslutna till Sunets LMS-tjänst: Canvasadapter


Status och tidplan

Status och tidplan 


Projektet avslutat och slutrapportgodkänd 2021-04-29.

Projektstart 2020-05-01 och projektavslut 2021-02-01.

Systemtesterna av grundfunktionaliteten är färdig och projektet går vidare med utveckling av samläsning som planeras ingå i adaptern vid leverans. Förutom utveckling så är nu testmiljön öppen för fler lärosäten att ansluta sig för tester,  Jönköpings Universitet är först ut att köra egna tester.

 • Maj och juni - Möten med lärosäten och framtagande av projektkrav
 • Augusti webinar med lärosäten för att förankra krav
 • Augusti och september implementation
 • September till november test
 • November och december pilotdrift och driftsättningar
 • Januari överlämning och projektavslut

Vid frågor, kontakta projektledare Ulrik Sandgren ulrik.sandgren@umu.se eller produktägare Minette Henriksson minette.henriksson@sunet.se

Om projektet

Syfte

Implementationsprojekt som gör nödvändiga förändringar för att få en fungerande integration dvs ersätta funktionalitet i försystemet Kimono samt gå direkt mot Canvas API. Projektet kommer även att ta in en del funktionalitet som inte har varit möjligt att lösa i försystemet Kimono.

Mål

Efter avslutat projekt skall Canvasadaptern finnas driftsatt och vara i bruk för de lärosäten som idag använder befintlig lösning eller för eventuella nya användare av adaptern. Lösningen skall uppfylla lärosätenas prioriterade krav för provisionering av Canvas. Tillsammans med Ladok och Sunet skall en förvaltningsmodell tas fram som täcker alla ingående komponenter samt ansvar för dessa

Sammanfattning av projektet

Projektet startar med att samla ihop och analysera kraven på adaptern baserat på den befintliga adapterns funktionalitet samt önskad saknad funktionalitet från de lärosäten som använder adaptern. När kraven är sammanställda skall dessa förankras och godkännas.

Nästa steg är att projektgruppen implementerar och testar lösningen för att sedan köra den i pilotdrift på något enstaka lärosäte. När lösningen bedöms färdigtestad installeras den på samtliga lärosäten som önskar använda den och projektet avslutas.

Roadmap migrering

Tid och aktivitetsplan för de lärosäten som vill migrera till den nya canvasadaptern.

November

 1. Fundera vilken konfiguration man behöver för sin canvasadapter
 2. Se över och eventuellt anpassa sin Canvas testmiljö (eller betamiljö som kan vara lämpligare då den rensas varje vecka)
 3. Skapa användare med accesstoken för Canvas till adaptern
 4. Växla från Kimono till nya adaptern för Canvas testmiljö, detta görs genom att beställa övergången av projektgruppen
 5. Använda LogDB för att övervaka händelser, se Mer info om LogDB
 6. Testa och verifiera att studenter, kurser och antagningar/registreringar kommer in som förväntat

December

 1. Fortsatt testning
 2. Se över och ev anpassa sin Canvas produktionsmiljö
 3. Växla från Kimono till nya adaptern för Canvas produktionsmiljö, detta beställs från projektgruppen

Januari

 1. Växla från Kimono till nya adaptern för Canvas produktionsmiljö (för de som inte gjort det)

Projektdokumentation

Projektdokumentationen ligger på Sunets Box, där finns Projektplan samt Projektdirektiv.

Här finns en beskrivning av funktionaliteten samt vad man behöver veta för ett införande Beskrivning nya canvasadaptern

Beställare

Valter Nordh, Sunet

Projektledare

Ulrik Sandgren, Umeå - ulrik.sandgren@umu.se

Styrgrupp

 • Valter Nordh, Sunet - ordförande
 • Ulrika Ringeborn, Sunet
 • Mauritz Danielsson, Ladok - adjungerad
 • Minette Henriksson, Sunet

Projektgrupp

 • Daniel Stenvall, UMU
 • Olov Höglund, UMU
 • Sara Hägglund, UMU
 • Ulrik Sandgren, UMU
 • Per Hörnblad, UMU


 • No labels