LMS-adapter (ny Canvas adapter)

Vid frågor, kontakta projektledare Ulrik Sandgren ulrik.sandgren@umu.se eller produktägare Minette Henriksson minette.henriksson@sunet.se

Status och tidplan 

(uppdaterad 22 juni)

Projektstart 2020-05-01 och projektavslut 2021-02-01.

För närvarande befinner sig projektet något före tidplan och implementation är påbörjad.

 • Maj och juni - Möten med lärosäten och framtagande av projektkrav
 • Augusti webinar med lärosäten för att förankra krav
 • Augusti och september implementation
 • September till november test
 • November och december pilotdrift och driftsättningar
 • Januari överlämning och projektavslut

Syfte

Implementationsprojekt som gör nödvändiga förändringar för att få en fungerande integration dvs ersätta funktionalitet i försystemet Kimono samt gå direkt mot Canvas API. Projektet kommer även att ta in en del funktionalitet som inte har varit möjligt att lösa i försystemet Kimono.

Mål

Efter avslutat projekt skall Canvasadaptern finnas driftsatt och vara i bruk för de lärosäten som idag använder befintlig lösning. Lösningen skall uppfylla lärosätenas prioriterade krav för provisionering av Canvas. Tillsammans med Ladok och Sunet skall en förvaltningsmodell tas fram som täcker alla ingående komponenter samt ansvar för dessa

Sammanfattning av projektet

Projektet startar med att samla ihop och analysera kraven på adaptern baserat på den befintliga adapterns funktionalitet samt önskad saknad funktionalitet från de lärosäten som använder adaptern. När kraven är sammanställda skall dessa förankras och godkännas.

Nästa steg är att projektgruppen implementerar och testar lösningen för att sedan köra den i pilotdrift på något enstaka lärosäte. När lösningen bedöms färdigtestad installeras den på samtliga lärosäten som önskar använda den och projektet avslutas

Projektdokumentation

Projektdokumentationen ligger på Sunets Box, där finns Projektplan samt Projektdirektiv

Beställare

Valter Nordh, Sunet

Projektledare

Ulrik Sandgren, Umeå - ulrik.sandgren@umu.se

Styrgrupp

 • Valter Nordh, Sunet - ordförande
 • Ulrika Ringeborn, Sunet
 • Mauritz Danielsson, Ladok - adjungerad

Projektgrupp

 • Daniel Stenvall, UMU
 • Olov Höglund, UMU
 • Sara Hägglund, UMU
 • Ulrik Sandgren, UMU
 • Per Hörnblad, UMU


 • No labels