Info-utskick 2021-10-06


Hösten är här och det glädjer oss att restriktionerna lättar. Förhoppningsvis kan vi snart träffas personligen.

Nästa vecka startar höstens digitala Sunetdagar. Vi drar igång den 12 oktober - missa inte introduktionspasset klockan 09.00 där vi går igenom vad som komma skall under vecka 41-43.

Den 28 oktober arrangerar vi Sunet strategidag för Sunets kontaktpersoner. Läs mer under Övrigt.


Mvh,

Maria Häll

Aktuellt inom Sunets tjänster


Samarbete

Sunet E-möte

Från och med 1 oktober erbjuder vi Cloud Recording i Zoom. För mer information, se Cloud Recording av Zoom-möten.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet Enkätverktyg

Den 23 september genomförde vi ett användarmöte där Malmö Universitet visade hur de arbetar med LTI-kopplingen mellan Sunet Enkätverktyg och Canvas. Inspelning av mötet samt minnesanteckningar finns i forumet på Sunet Forum.

Passa på att möta leverantören på Sunetdagarna den 21 oktober klockan 13.00. 

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Sunet LMS

Under september månad har vi erbjudit samtliga 28 lärosäten som använder Sunets LMS-tjänst att ge återkoppling om plattformen Canvas. Totalt har 19 av 28 lärosäten bokat in sig för en kortare avstämning. Fokus under dialogen har varit:

  • Att diskutera hur lärosätet uppfattar att Canvas fungerar som plattform.
  • Om lärosätet är nöjda.
  • Vilka styrkor och svagheter de anser att Canvas har.
  • Hur de upplever stöd och support från Instructure, företaget bakom Canvas.

Vi kommer att sammanställa utkomsten av dialogerna i en rapport. Tjänsteförvaltarna kommer även att ta vidare viktiga frågor till leverantören.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Play

Från och med 1 oktober erbjuder vi Cloud Recording i Zoom direkt till Kaltura. För mer information, se Cloud Recording av Zoom-möten.

Speech2text

Under oktober planerar vi att lansera en fristående tjänst för undertextning av video/ljud-filer. Den vidareutvecklade tjänsten kommer att ha fortsatt stöd för Sunet Play men erbjuder även en separat portal med möjlighet att integrera med andra system samt manuell hantering. Det kommer att bli möjligt att avropa transkribering och undertextning automatiskt och manuellt från en webbportal med Amberscript som leverantör. Mer information om detta kommer i separat utskick. För ytterligare information om Speech2text se Sunets wiki.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet Projektverktyg

Vi vill påminna om att tjänsten upphör vid årsskiftet i Sunets regi. Det finns möjlighet att teckna separat avtal för tjänsten, se wikin för mer information.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se.


Nät

eduroam

Tester och vidareutveckling av geteduroam pågår. Mer information presenteras under Sunetdagarna den 19 oktober klockan 13.00.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, herrnilsson@sunet.se.


Identifiering

SWAMID

Inom SWAMID har vi under många år arbetat för en gemensam basnivå för hur alla universitet och högskolor samt övriga SWAMID-medlemmar hanterar sina identitetshanteringssystem och användaradministrationen. Vi är nu nära att uppnå detta mål. SWAMID har sedan 2011 haft tillitsnivån SWAMID AL1 och från med årsskiftet måste alla SWAMIDs medlemmar (alla som har en identitetsutgivare registrerad i SWAMID) vara godkända för minst denna nivå, eller någon av de andra nivåerna SWAMID AL2 och SWAMID AL3, för att fortsätta vara en del av SWAMID. Av SWAMIDs 64 medlemmar är idag 53 klara och 8 på sluttampen i sin ansökan om att bli godkända. Det är trevligt att vi nu är väldigt nära att uppnå denna basnivå efter tio års arbete.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Box

Ett antal lärosäten har den senaste tiden valt att säga upp tjänsten Box. Om ditt lärosäte har planer på att säga upp avtalet se till att så snart som möjligt ändra status för alla användare från "managed user" till "unmanaged user". Detta medför att fakturan från Sunet reduceras från och med nästa månad. När ett kontrakt avslutas måste samtliga användare ha tagits bort eller flyttats till "unmanaged user" för att undvika dataförlust.

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se.

Sunet Drive

På Sunetdagarna den 14 oktober klockan 15.00 ger vi en introduktion om Sunet Drive och hjälper dig som är intresserad av att testa Sunet Drive att komma igång. 

Den 27 oktober klockan 15.00 pratar vi om erfarenheter med Sunet Drive - datahanteringen, backup och restore (som nu finns som tilläggsfunktion). Vi kommer även att prata om framtida utvecklingar kring multifaktorinlogging (MFA) och SND/Doris-integrationen. 

Innan sommaren hade vi en incident som stängde ner lagringen i en datorhall (Sto4) och krävde att flytta delar av tjänsten till en annan datorhall (Sto3). Vi hanterade incidenten enligt våra etablerade processer och en FAQ och sammanfattning finns här: Lagringsincident sommar 2021.

Har ni frågor, kontakta Richard Freitag, freitag@sunet.se.

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Vi arbetar med att etablera en snabbare variant på lagring. I dagsläget baserar vi STaaS på S3, som fokuserar på lägsta möjliga kostnad. Vissa tillämpningar kräver dock högre prestanda och vi etablerar därför en variant av tjänsten med högre prestanda och samma gränssnitt (S3). Vi återkommer med information när priserna är uppdaterade.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.


Säkerhet

eduSign

Förra veckan släppte eduSign en ny release med funktionaliteten att signera flera dokument samtidigt. Nästa release som planeras i oktober är tänkt att innehålla ett förenklat flöde för att bjuda in andra att signera ett och samma dokument.

Glöm inte att boka in eduSign-passet på Sunetdagarna i era kalendrar om ni vill veta mer om nuläget och framtiden i relation till eduSign. Passet kommer att ta plats torsdag den 14 oktober mellan klockan 13:00-14:45.

Är ni intresserade av mer kontinuerliga uppdateringar och samtal om eduSign: gå gärna med i Sunets forum för eduSign.

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.

TCS certifikat

Leverantören Sectigo har aviserat ändringar för domäner validerade med HTTP/HTTPS som innebär att validering behöver göras om med e-post eller DNS. Vi har informerat om detta via SUNET-TCS-MEMBERS-mailinglistan och direkt till de berörda kunderna som använt den varianten. Sectigo har även ändringar på gång som rör användning av ST och L i certifikatnamnet, där L är tänkt att tas bort. Vi återkommer om detta via SUNET-TCS-MEMBERS-mailinglistan.

Har ni frågor, kontakta Kent Engström, kent.engstrom@liu.se.

Sunet Mailfilter

Gamla Sunet Mailfilter (CanIt) är numera helt ersatt av Mailfilter-ng (Halon) och den gamla Mailfilter-lösningen är helt avvecklad.

Vi hade ett användarmöte den 29 september med 22 deltagare. En summering från mötet kommer läggas upp i mailfilter-ng forumet på Sunet Forum.

En dragning om Mailfilter-ng kommer att ske på Sunetdagarna den 20 oktober klockan 15.00 där även representant för Halon finns på plats.

Har ni frågor, kontakta Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se.


Aktuellt från pågående projekt

API för indexering av forskningsdata - SND/Sunet

Sunet och SND har fört diskussioner kring integrering av Sunet Drive med SNDs tjänst DORIS. I dagsläget har Sunet uppfattat att prioritet är att först implementera stöd för multifaktor direkt i Sunet Drive och därefter stöd för integrering mot DORIS.

Har ni frågor kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se, eller Richard Freitag, freitag@sunet.se.

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Snart är Textmatchning - Sunets nya tjänst som hjälper er att upptäcka och förebygga plagiering genom analys av uppladdade dokument - redo att avropas. Vi kommer med mer information i ett separat utskick.

Har ni frågor, kontakta projektledare Janna Ljung, janna@sunet.se.

MyAcademicID och EDSSI

Deadline för att vara klar med implementation av European Student Identifier (ESI) närmar sig. För att vara säker på att alla studenter kan använda Erasmus+ krävs att ESI är implementerat senast i november. Om ni vill ha stöd i implementationen kontakta oss på Sunet. Teknisk information finns på How-To - European Student Identifier (ESI) för European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI)

Har ni frågor kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se, för stöd med implementation och Pål Axelsson, pax@sunet.se, för tekniska frågor om ESI och SWAMID.

SeamlessAccess

För vidare information och nyheter se seamlessaccess.org.

Har ni frågor, kontakta projektledare Leif Johansson, leifj@sunet.se.

InAcademia

För vidare information och nyheter se inacademia.org.

Har ni frågor, kontakta projektledare Leif Johansson, leifj@sunet.se.


Övrig info

Sunet strategidag 28 okt - EVENT

Eftermiddagen den 28 oktober bjuder vi in Sunets kontaktpersoner till en strategidag om våra tjänster och verksamhet.

Målgrupp: Sunets kontaktpersoner
Datum och tid: Eftermiddagen den 28 oktober klockan 13.00-16.00
Plats: KTH Gradängsalen, plan 5, Teknikringen 1

Agenda:

  • Sunets tjänster 2022, nyheter och översikt
  • Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur
  • Sunets organisation

Vi återkommer med separat utskick med anmälan och registrering.

Behovsfångst för verktyg för datahanteringsplaner

Behovsfångsten för att etablera en valbar tjänst i Sunets regi är avslutad och påvisade stöd för etablering av tjänsten. Vi avser nu att gå vidare med att fatta beslut kring inrättande av tjänsten. Mer information kommer.

Har ni frågor om behovsfångstprocessen, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se.

Sunetdagarna

Sunetdagarna närmar sig! Den 12 oktober inleder vi med ett gemensamt pass där vi presenterar höstens Sunetdagar. Därefter presenteras och diskuteras Sunets tjänster på olika tillfällen fram till den 28 oktober. Programmet finner ni här. Varmt välkomna!

Sunets kommitté

På mötet med Sunets kommitté den 17 september fastställdes Sunet-avgiften för 2022. Vi har skickat ut ett separat mail om detta till lärosätenas registratorer. Kommittén gav Sunet i uppdrag att se över sin behovsfångstprocess och samarbetet med SUHF med syfte att på ett bredare och tydligare sätt kunna förankra och prioritera nya tjänster. Kommittén beslutade även att avsevärt minska Sunets arbete inom ramen för OCRE-avtalet. Fortsatt arbete kommer därför att ske på en minimal nivå, utan någon form av support till lärosätena kring OCRE. Detta innebär att Sunet endast sköter den grundläggande kontakten med leverantörerna. Protokoll från mötet finns här.
  • No labels