Cloud Recording av Zoom-möten

Från och med 1 oktober 2021 kan vi nu erbjuda Cloud Recording i Zoom. 

Kostnaden för det är ett grundpris på 1300:-/mån. 

För de som inte har Kaltura tillkommer en kostnad per inspelad timme, 3,90 kr samt en kostnad per lagrad GB, 61 öre. 
Lagringen läses av vid midnatt varje dygn och den högsta lagringen på en månad är den man betalar för vid månadens slut. 

För kunder som har Kaltura debiteras lagringen som vanligt. 

OBS! NORDUnet behöver konfigurera kopplingen till Kaltura. Se nedan.
Görs inspelningar i Zoom Cloud innan konfigureringen är gjord försvinner inspelningarna. 


 1. Slå av Cloud Recording under Account Management. 
 2. Gör en "Catch-all" e-postadress kopplat till er domän. Använd samma adress som ni har till support för Kaltura. Ni behöver också skapa en användare i Kaltura KMC med den adressen. 
 3. Gör beställningen till media@sunet.se med följande info: 
  Kundnamn (ex Karlstads universitet)
  Partner ID
  User ID för Catch-all användaren
  Kontaktinformation

 4. När ni fått ett ok tillbaka, slå på cloud-recording igen


 • No labels