Konfigurera Zoom

Efter det att ni beställt Zoom (Om tjänsten) och ni fått ett e-mail från Zoom/Sunet:

Step-by-step guide


 1. Aktivera ert Zoom-konto via länk som skickas från Zoom till den e-postadress du angav i kontraktet som "administrativ ansvarig" i beställningen. Den personen kommer att vara ägare av er Zoom instans. Ägaren är den som har systemadministrativa ansvaret.
 2. Inloggning till det egna skapade kontot sker via https://zoom.us med e-postadressen som angavs vid beställningen (administrativ ansvarig).
 3. Efter inloggningen till den egna Zoom instansen ansöker du om en "Vanity URL", dvs den unika URL'en till den egna instansen för att kunna påbörja konfigurationen av SSO för användarna (denna måste vara godkänd INNAN konfigurering av SSO kan påbörjas.) Ansökningsfunktionen hittar du i vänstermenyn under "Account Profile", se https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201363003-Getting-Started-with-SSO för ytterligare information om arbetsflödet gällande konfigurering av egen instans.

  (Zoom föreslår följande namngivning xxx-se.zoom.us som konvention för svenska lärosäten, exvis. kau-se.zoom.us, ltu-se.zoom.us).

  OBS! Lägg inte till användare manuellt innan hela konfigurationen färdigställts.

 4. "administrativ ansvarigfår bekräftelse med s.k. approval of "Vanity url " från Zoom när denna accepterats. Tar upp till ett dygn och visas i installationen som "Approved". 

  Därefter kan arbetet påbörjas att konfigurera SSO mot egen IDP. Detta arbete bör utföras av IT-personal med rätt kompetens på det egna lärosätet.

 5. När SAML-konfigurationen är fungerande "mappas" sedan användarna upp enligt gällande SAML-regler för ditt lärosäte. Många har valt att använda attributen employee@larosate.se och student@larosate.se, men detta är upp till varje lärosäte att bestämma enligt de riktlinjer ni fattar. 

  Ta kontakt med Sunets mediateam ifall ni behöver exempel hur detta kan göras.