Om användare använt Sunet's gemensamma Zoom instans behöver de flyttas över till den egna instansen efter att denna konfigurerats för SSO. En användare som använder SSO för login till Zoom kan bara finnas i en instans.

Överflytten av användare till egen Zoom instans kan användaren själv göra och nedan visas ett exempel hur informationen såg ut vid Luleå tekniska universitet. När sedan alla flyttat över kontaktar du Sunets mediateam för att avsluta SSO-login för ditt lärosäte mot Sunets Zoominstans och avaktivera/radera eventuellt kvarvarande användare i Sunets gemensamma instans.

Exempeltext:

Subject: Zoom -flytt av konto/moving account (last reminder)

(English translation at the end)

Hej!

Du får detta mail eftersom du använder/har använt Zoom, LTU’s nya e-mötestjänst via Sunet’s gemensamma portal under LTU’s testperiod av Zoomtjänsten.

LTU har numera en egen Zoom-instans och kommer inom kort lansera Zoomtjänsten på bred front vid lärosätet. Vi kommer i slutet på januari avsluta alla LTU-konton på Sunets gemensamma instans för att slippa ha dubbla licenser och användare i olika system.

Du kan redan nu flytta till LTU’s egen Zoom instans (tar ca 3 min) genom att göra följande:

1. Logga ut från ditt Zoom account om den körs på datorns klient samt https://sunet.zoom.us (om du är inloggad eller har den öppen). Stäng och avsluta webbläsaren helt om du är osäker.

2. Öppna din webbläsare och gå till https://ltu-se.zoom.us och välj ”Sign in to a new account”, ange dina LTU login uppgifter

3. Ett antal dialogrutor dyker upp på skärmen. Följ anvisningarna på dessa och bekräfta flytten via det e-postmeddelande Zoom skickar dig.

4. Flytten är avklarad och du använder nu LTU’s instans av Zoom.

Vi avslutar alla LTU-konton på den tidigare Sunet-instansen i slutet av januari och ev egna inställningar kan behöva uppdateras.

Om du vill använda ditt personliga e-mötesrum som permanent länk för möten samt gjort individuella inställningar i Zoom-tjänsten kontrollera att dessa inte ändrats i den nya instansen, https://ltu-se.zoom.us.

Se https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362843-What-is-Personal-Meeting-ID-PMI-and-Personal-Link- för ytterligare instruktioner.

Har du frågor eller får problem, tveka inte att kontakta mig!

Hälsar

/jan nyström

****

Hi!

You receive this email because you use / have used Zoom, LTU's new e-meeting service through Sunet's common portal during the LTU's Zoom testing period.

LTU now has our own instance of Zoom and will shortly launch the service at the university. This means that you need to move your user account to LTU's own instance. By the end of January, we will end all LTU accounts at Sunent’s instance to avoid duplicate licenses and have LTU user accounts in different systems.

You can already move to LTU's own Zoom instance (takes about 3 minutes) by doing the following:

1. Log out of your Zoom account if it’s running on your computer Zoom client as well as https://sunet.zoom.us (if you are logged in on this webpage). Quit and terminate the browser/app completely if you are unsure.

2. Open your browser and go to https://ltu-se.zoom.us and select ”Sign in to a new account", enter your LTU login credentials.

3. A couple of dialog boxes appear on the screen. Read the instructions carefully and follow the instructions, confirm the relocation via the Email Zoom sends you.

4. The relocation has been completed and you are now using LTU's own instance of Zoom.

We will end and remove all LTU accounts on the previous Sunet instance at the end of January 2018.

 If you want to use your personal e-meeting room as a permanent meeting link and have made individual settings in the service, check that these settings not changed in the new instance. See https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362843-What-is-Personal-Meeting-ID-PMI-and-Personal-Link- for guidance.

 If you have questions or problems, please do not hesitate to contact me!

 Rgrds

/jan nyström