Roadmap/aktivitetsplan

Längst ner på sidan kommer vår verksamhetsberättelse från det gångna året att finnas. 

Beskrivning

Varför

Status

Medverkan i upphandling av tjänsten som ska upphandlas igen under 2023. 

Avtalet löper ut i september 2023

Q1+Q2 2023


Samverkan med övriga nordiska NRENs för omvärldsbevakning. Test av alternativa e-mötessystem.

För gemensam kravställning inför upphandlingen tillsammans med DeiC, Sikt, och CSC.

Påbörjat Q3 2022, fortsätter 2023


Workshops för gemensam omvärldsbevakning. 

En behovsfångst som hjälper communityn att definiera vad som finns och att dela med sig av erfarenheter och lösningar. Värdering av utvecklingen av funktioner i tjänsterna.

Kontinuerligt


Egenutveckling av funktioner som tillhör e-möte tillsammans med communityn.

Flera av våra kunder utvecklar idag egna tekniska lösningar kopplat till mediatjänster. Lösningar som flera kunder kan ha intresse av. Vi verkar för att kunskapen om dessa lösningar sprids och diskussioner förs kring de behov som våra kunder har när det gäller utveckling av e-mötestjänst. Vi lyssnar även in och utreder om Sunet i vissa fall, tillsammans med sektorn, kan ta fram lösningar som många efterfrågar. 

Kontinuerligt


Samarbeta med övriga NRENs om Workshops, Best practice etc

Ett samarbete där vi delar med oss av erfarenheter. 

Kontinuerligt

  • No labels