Roadmap/aktivitetsplan

Längst ner på sidan kommer vår verksamhetsberättelse från det gångna året att finnas. 

Beskrivning

Varför

Status

Genomföra kunddialoger. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra? Vad saknas?Q1 2024

Samverkan med övriga nordiska NRENs för omvärldsbevakning. Test av alternativa e-mötessystem.

För gemensam kravställning inför upphandlingen tillsammans med DeiC, Sikt, och CSC.

Fortsätter 2024


Workshops för gemensam omvärldsbevakning. 

En behovsfångst som hjälper communityn att definiera vad som finns och att dela med sig av erfarenheter och lösningar. Värdering av utvecklingen av funktioner i tjänsterna.

Kontinuerligt


Tillsammans med NOC media göra fysiska besök hos våra kunder

För att få förståelse och kunskap om hur tjänsten används. 

Kontinuerligt


Samarbeta med övriga NRENs om Workshops, Best practice etc

Ett samarbete där vi delar med oss av erfarenheter. 

Kontinuerligt

  • No labels