Zoom - tilläggsfunktioner

Nedanstående funktioner ingår, eller kan beställas av den utpekade kontaktperson som finns namngiven i det avtal som kunden har tecknat med Sunet Där framgår även var sådana beställningar ska skickas. Vi behöver veta vilken tilläggsfunktion som avses, samt hur många av respektive ni önskar lägga till.

I texten nedan så har vi använt de engelska benämningarna för respektive funktion, för att ni lättare ska kunna relatera till dokumentation etc. Se tjänstebeskrivningen för Zoom , eller kontakta någon av våra tjänsteförvaltare för tjänsten för mer information.

I tabellen nedan anges aktuella priser och tjänster. Priserna anges i svenska kronor per månad och minsta bindningstid är 12 månader. Notera att priserna är baserade på aktuell €-kurs och justeras mot aktuell kurs vid faktureringstillfället.

Beställningar gäller till och med nästa brytdatum för Zoomkontraktet, dvs 30 september. Därefter löper beställningen 12 månader, till nästa brytdatum. Uppsägning måste göras fyra månader före brytdatum. Undantag för de av tjänsterna som beställts per månad (se nedan).

Man kan beställa de två största webbinarielicenserna per månad. En månadslicens gäller kalendervis månad för månad.  OBS: För att Nordunet skall kunna "hämta tillbaka" en månads-licens behöver den vara obunden till en person vid kalendermånadens slut. Nordunet kan inte hämta hem en licens som är tilldelad till en person. Om den inte är obunden vid månadsskiftet kommer kunden att debiteras även för kommande månad.


Priser från och med 2024-02-01. Priserna i tabellen är baserade på €-kurs 10,0.

FunktionKommentarPris per månad
(vid årsavtal)
Pris för en kalendermånad i taget
Toll-free dial-in
IngårEj tillämpligt
Outlook and Lync Plugins
IngårEj tillämpligt
App for iPhone/iPad/Android
IngårEj tillämpligt
Windows and OsX clients
IngårEj tillämpligt
Business IM
IngårEj tillämpligt
Vanity URL for branding and SSO integration
IngårEj tillämpligt
Large meeting support up to 500 participants in one meetingIngår, upp till 50% av FTE.IngårEj tillämpligt
Large meeting support up to 1000 participants in one meeting
1170Ej möjligt
Zoom Roomsupp till 5 licenser ingår i grundavgiften.45Ej möjligt
H.323/SIP gateway which gives the possibility to dial in/out to SIP or H.323 endpoints.upp till 5 licenser ingår i grundavgiften 1.
470Ej möjligt
Zoom Webinar 1000p (tidigare webinar 500 som utgått som licens)upp till 5 licenser ingår i grundavgiften.45Ej möjligt
Zoom Webinar 3000
2900Ej möjligt
Zoom Webinar 5000
583015580
Zoom Webinar 10000
2650038160
Zoom Events 500
615Ej möjligt
Zoom Events 1000
3020Ej möjligt
Zoom Events 3000
8850Ej möjligt
Zoom Events 5000
19530TBA
Zoom Events 10000
52785TBA


1. Licenser som inte används på ett lärosäte kan komma att dras tillbaka för att undvika att Nordunets licenspott tar slut. Vid uttalat behov av licenser som ingår återfås licenserna (upp till 5) utan kostnad.

  • No labels