Zoom - tilläggsfunktioner

 

Nedanstående funktioner ingår, eller kan beställas av den utpekade kontaktpersonen, som finns namngiven i avtalet som kunden har tecknat med SUNET.
I det avtalet framgår även var sådana beställningar ska skickas. Vi behöver veta vilken tilläggsfunktion som avses, samt hur många av respektive ni önskar lägga till.

I texten nedan så har vi använt de engelska benämningarna för respektive funktion, för att ni lättare ska kunna relatera till dokumentation etc. Se tjänstebeskrivningen för Zoom , eller kontakta någon av våra produktägare för tjänsten för mer information.

I tabellen nedan anges aktuella priser och tjänster per 2020-10-01 1. Priserna anges i svenska kronor per månad och minsta bindningstid är 12 månader. Notera att priserna är baserade på aktuell €-kurs och justeras mot aktuell kurs vid faktureringstillfället. Priserna i tabellen är baserade på €-kurs 10,4.

Beställningar gäller till och med nästa brytdatum för Zoomkontraktet, dvs 30 september. Därefter löper beställningen 12 månader, dvs till nästa brytdatum. Uppsägning måste göras fyra månader före brytdatum, dvs senast 31 maj.

Nyhet: Från och med 2020-10-01 kan du beställa större webbinarielicenser per månad. En månadslicens gäller kalendervis månad för månad.
OBS:
För att Nordu.net skall kunna "hämta tillbaka" en licens behöver den vara obunden till en person vid kalendermånadens slut. NDN kan inte hämta hem en licens som är tilldelad till en person.

FunktionKommentarPris per månad
(vid årsavtal)
Pris för en månad i taget
Toll-free dial-in
IngårIngår
Outlook and Lync Plugins
IngårIngår
App for iPhone/iPad/Android
IngårIngår
Windows and OsX clients
IngårIngår
Business IM
IngårIngår
Vanity URL for branding and SSO integration
IngårIngår
Large meeting support up to 500 participants in one meeting
IngårIngår
Zoom Rooms5 licenser ingår i grundavgiften.40Ej möjligt
H.323/SIP gateway which gives the possibility to dial in/out to SIP or H.323 endpoints.5 licenser ingår i grundavgiften 2.
440Ej möjligt
Zoom Webinar 5005 licenser ingår i grundavgiften.40Ej möjligt
Zoom Webinar 1000
1500Ej möjligt
Zoom Webinar 3000
27507600
Zoom Webinar 5000
550014700
Zoom Webinar 10000
2500036000


1. Existerande licenser får automatiskt det nya priset från 2020-10-01

2. Licenser som inte används på ett lärosäte kan komma att dras tillbaka för att undvika att NORDU.nets licenspott tar slut. Vid uttalat behov av licenser som ingår återfås licenserna (upp till 5) utan kostnad.

  • No labels