Zoom - tilläggsfunktioner

Med den nya licensmodellen Zoom One for Education Essentials (från och med 1 maj-2024) har också tilläggstjänsterna ändrats. Vissa tidigare tillägg ingår nu i grundlicensen. För alla kunder ingår numera licenser för Large Meeting 500 och Webinar 500. Ni som organisation har kostnadsfritt Zoom Rooms  och Room Connectors beräknat på antalet grundlicenser. För varje 25 licenser ingår ett Zoom Room och en Room Connector. Ni som administrerar Zoom ser vilka licenser som är aktiva under "Account Management" och "Billing". Licenser som tidigare varit tillägg men som nu ingår står som "Cancelled" och slutar debiteras 2024-09-30 utan åtgärd från er sida. Licenser som står som "Active" som ni anser er inte behöva längre ska frigöras från användare för att undvika fortsatt årslicens. Nedanstående funktioner ingår, eller kan beställas av den utpekade kontaktperson som finns namngiven i det avtal som kunden har tecknat med Sunet Där framgår även var sådana beställningar ska skickas. Vi behöver veta vilken tilläggsfunktion som avses, samt hur många av respektive ni önskar lägga till.

I texten nedan så har vi använt de engelska benämningarna för respektive funktion, för att ni lättare ska kunna relatera till dokumentation etc. Se tjänstebeskrivningen för Zoom, eller kontakta någon av våra tjänsteförvaltare för tjänsten för mer information.

I tabellen nedan anges aktuella priser och tjänster. Priserna anges i svenska kronor per månad och minsta bindningstid är 12 månader. Notera att priserna är baserade på aktuell €-kurs och justeras mot aktuell kurs vid faktureringstillfället.

Beställningar gäller till och med nästa brytdatum för Zoomkontraktet, dvs 30 september. Därefter löper beställningen 12 månader, till nästa brytdatum. Uppsägning måste göras fyra månader före brytdatum. 

OBS: För att NORDUnet skall kunna "hämta tillbaka" licenser behöver den vara obunden till en person. NORDUnet kan inte hämta hem en licens som är tilldelad till en person. 


Priser från och med 2024-10-01. Priserna i tabellen är baserade på €-kurs 10,0.

FunktionKommentarPris per månad
(vid årsavtal)
Toll-free dial-in
Ingår
Outlook and Lync Plugins
Ingår
App for iPhone/iPad/Android
Ingår
Windows and OsX clients
Ingår
Business IM
Ingår
Vanity URL for branding and SSO integration
Ingår
Cloudrecording utan integration till Sunet PlayTillgängligt fro m 1 okt -2024, 10 dgr lagring Ingår
Zoom Room
Ingår
H.323/SIP 
Ingår
Zoom webinar 500
Ingår
Clips+Tillgängligt fr o m 1 okt-2024Ingår

Large meetings

Large meeting 500
Ingår
Large meeting 1000
1100

Webinars

Zoom webinar 500
Ingår
Zoom webinar 1000
600
Zoom webinar 3000
1400
Zoom webinar 5000
3100
Zoom webinar 10 000
6400

Sessions

Zoom session 500
700
Zoom session 1000
1500
Zoom session 3000
4200
Zoom session 5000
6700
Zoom session 10000
9200

Events

Zoom Events 500
1000
Zoom Events 1000
1700
Zoom Events 3000
4700
Zoom Events 5000
6600
Zoom Events 10 000
9600  • No labels