[Rev 2020-04-07/VN]

Tjänsten SUNET E-möte baseras på produkten Zoom, som kan användas som fristående applikation på dator, smartphone eller surfplatta eller direkt i webbläsare [1].

Zoom levereras som en on premise lösning via NORDUnet med s.k. corporate user license för slutanvändare. Licensformen innebär att all datatrafik i mötet (audio, video, skärmdelning) förutom licensvalidering stannar inom NORDUnets installation och ger möjlighet till obegränsad mötestid. Kryptering kan konfigureras för hela instansen, enskilda grupper eller möten (mer info se Zooms fakta om Zoom och kryptering).

Vi skapar en virtuell Zoom-instans för varje kund, med egen s.k. meeting connector. Kunden konfigurerar och administrerar sin instans själv. Vanligast är att kunden kopplar autentiseringen till sin egen identitetshantering i Swamid [2].  Kunden kan begära egen domänadress (vanity url) i administrationsgränssnittet och välja att integrera Zoom med andra system som exvis. lärplattform [3].

Omfattning, funktionalitet och priser skiljer sig från produktbeskrivningen på Zooms hemsida. I priset för Sunet E-möte ingår följande funktionalitet:

 Zoom mötesfunktion (zoom meeting):

 • Kommunicera via chatt, audio och video med upp till 300 mötesdeltagare
 • Dela skärm och annotera, multiple samtidig skärmdelning
 • Använda gemensam whiteboard
 • Arbeta i s.k. breakout rooms
 • Skapa minienkäter (polls)
 • Spela in möten lokalt till egen dator eller direkt till Sunet Play eller cloud-recording.
 • Ringa in till möten
 • Live broadcast av möten till andra streamingtjänster[4]
 • Skapa personligt mötesid och alias länk
 • Boka och starta zoom möten via kalenderintegration med Outlook, Gmail eller iCal
 • Skapa lösenordsskydd till möte
 • Hantera tillträde till möten via ’väntrum’ (waiting rooms, place attendee on hold

Zoom stora möten (Large Meetings)

 • samma funktionalitet som Zoom mötesfunktion men upp till 500 deltagare 

Zoom webbinar (zoom webinar)

 • upp till 1000 deltagare, varav 100 med audio och video (panelists)
 • integrerat flödesverktyg för webbinar hantering (anmälningssida, utskick, landing page, påminnelser)
 • Q&A funktionalitet utöver möteschatt
 • Ge deltagare audio och videorättigheter
 • upp till 300 audio och video deltagare
 • Möjligheter till tvåparts eller gruppchatt via applikationen utanför mötet, fildelning och enkel möjlighet till att bjuda in/eskalera till zoom möte
 • Presencing funktionalitet
 • Sökbart chatinnehåll

 Business IM (Zoom chat)

 • Möjligheter till tvåparts eller gruppchatt via applikationen utanför mötet, fildelning och enkel möjlighet till att bjuda in/eskalera till zoom möte
 • Presencing funktionalitet
 • Sökbart chatinnehåll

Vad som ingår i tjänsten, tilläggsfunktionalitet samt prislista  och beställningsrutiner finns på sidan om tilläggsfunktioner..  


[1 ] Se https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/214629443-Zoom-Web-Client   .

[2 ] Se www.swamid.se

[3 ] Se https://marketplace.zoom.us/

[4 ] SUNET play är ett exempel på en streamingtjänst


 • No labels