Sunet E-möte

Innehållet vänder sig till de som förvaltar, supportar och tekniskt administrerar e-mötestjänsten hos SUNETs kunder. 

Aktuellt e-möte

Zoom datacenter

I Zoom står det fortfarande att möten hålls i datacenter "Europe (AM Top) ". AM står för Amsterdam. Detta är dock ett märkningsfel. Mötesdata hanteras i AWS i Stockholm. Zoom arbetar på att lösa detta problem med uppmärkning. Följ ärendet på status.nordu.net

Problem i Zoom cloud

Zoom har tekniska problem sedan igår Söndag som påverkar de som använder Zoom licensed (Amazon Stockholm).

Som en tillfällig åtgärd för att säkerställa att tjänsten fortsatt fungerar har Zoom flyttat alla Zoom licensed-användare till deras datacenter/cloud i Amsterdam.

Så snart som de tekniska problemen är lösta kommer detta att återställas, vi uppdaterar wikin med information.

Tjänsten fungerar som den ska och från och med nu slutar vi med dagliga statusuppdateringar av tjänsten om inget exceptionellt inträffar.

Inga rapporterade störningar. Tjänsten fungerar bra.

Om inget annat inträffar kommer nästa statusuppdatering ske fredagen, den 3:e april.

Inga rapporterade störningar.

Inga rapporterade störningar under dagen.

Status 2020-03-24 kl 17

Inga rapporterade störningar sedan igår.

 • Inga rapporterade störningar idag.
 • Det var maximalt 60 000 samtidiga användare i zoom det senaste dygnet. 

 • Inga rapporterade störningar under fredagen och helgen.
 • Zoom är nu uppgraderat till att klara 250 000 samtidiga användare i Nordunets/Sunets Zoom cloud.
  Den totala kapaciteten är därmed 265 000 samtidiga användare.
 • Vi nådde 50 000 som max under vecka 12 (5000 v 11).
 • Antalet licenser för Zoom har ökats på. Behöver man extra licenser för tilläggsfunktioner (webinar, H323, Zoom room) kan det ta lite längre tid att expediera. Vårt mål är klara det inom en arbetsdag.

Sprid gärna ut möten över dagen. Belastningen är som högst mellan 9:30-12:30.

Zoom har skapat en egen resurssida med live resurser: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html

kl 07:50

 • Inga rapporterade störningar under torsdagen.
 • Följ gärna nordunets statussidan, https://status.nordu.net/, med aktuella uppdateringar om
  belastning för Zoom och Kaltura.
 • Status för playtjänsten hittar du här

Den generella belastningen på zoom är som högst mellan klockan 9:30-12-30.
En generell rekommendation är därför att försöka lägga mötestider på övriga tider på dygnet.  

 • Inga rapporterade störningar under onsdagen.
 • Det är många nya kunder och tilläggsbeställningar för tillfället. Vi försöker hantera så fort som möjligt men det kan ta lite längre tid just nu. 

 • Inga rapporterade störningar under tisdagen.
 • Kapaciteten räcker till och skulle användandet öka kan vi skala upp den på begäran.
 • GDPR: Samma GDPR-avtal som tidigare gäller även för den uppskalade tjänsten, dvs inga ändringar.

Zoom cloud innebär att Zoom bistår NORDUnet/SUNET med extra kapacitet under den nuvarande situationen. 
Detta Zoom cloud  är skapat enbart för nordiska högskolor/universitets-användare. 
On prem betyder att Zoom körs på NORDUnets servrar.

 


 • Nuvarande kapacitet är 100 000 samtidiga användare i ett dedikerat Zoom cloud i Stockholm.
 • Under måndagen inga rapporterade störningar i Zoom cloud.
 • Nordunet migrerar resterande och nya kunder från on prem till Zoom cloud (licenced)
 • On prem - felet som uppträtt i fredags och i måndags har identifierats. Zoom och Nordunet tar fram en lösning  


Zoom cloud innebär att Zoom bistår Nordunet med extra kapacitet under den nuvarande situationen. 
Dedikerat betyder att detta Zoom cloud enbart är skapat för Nordunets/Sunets användare. 
On prem betyder att Zoom körs på Nordunets servrar 

 

Till systemadministratörer Zoom

 • Zoom levererar dagliga rapporter till Nordunet om användningen i Zoom cloud. Zoom kan utöka kapaciteten vid behov. Vi uppdaterar på wikin.
 • Kontrollera att cloud recording är avaktiverad i era instanser. Nordunet kan inte göra detta åt er av tekniska skäl.
 • Cloud recording ingår inte i Nordunets avtal med Zoom och inspelningar hamnar på Zoom US cloud.


Slå av Cloud Recordning

On 16 Mar 2020, at 06.23, Jørgen Qvist wrote:

-----

over the weekend and this night, Zoom has built a new dedicated web cluster for NORDUnet running in the AWS Stockholm region. 
It is designed to support at least 100.000 concurrent users. Over the weekend our on-premise setup has been rebuild to support
approximately 20.000 concurrent users. 

This means that the NORDUnet Zoom service all together can support approximately 120.000 concurrent users.
We will continue to monitor the situation closely and hope that what has been put in place will hold up…

What can you do to help?

 • Communicate to the community that spreading the load over a longer period will allow all to utilise the resource better.
 • Advocate that lectures are moved from Online meeting to OnDemand where we are also adding additional transcoders which again will help spreading the load
 • Inform that the users experience will be different when people move to home - Internet2 have done a nice blog about this https://www.internet2.edu/blogs/detail/17583/

A banner has been added on the status page https://status.nordu.net/ that hopefully would at least let Zoom admins know what their status is..Konkret innebär det att on prem kapaciteten är fyrdubblat sedan förra veckan och det är inte lika bråttom att byta till licenced om ni inte har gjort det redan.

Man kan hålla ett öga på status sidan och det blir också infoutskick till mailing listan så fort det kommer något.


 1. Inloggningsproblem och missvisande felmeddelanden under vecka 11 hade inte med kapacitetsbrist att göra enligt Nordunet och Zoom.
  Felet är åtgärdat. Se https://status.zoom.us/ (specifikt https://status.zoom.us/incidents/199tttd40kt8). Zoom kommer med närmare information (RFO) snart.

  MEN

 2. Nordunet förväntar sig extra hög belastning på sina zoom servrar fr o m vecka 12 med anledning av corona viruset.
 3. Ni kan se aktuell status och belastning på Nordunets servrar på https://status.nordu.net/
 4. Nordunet rekommenderar att ni förebygger kommande sannolika kapacitetsrelaterade problem för era användare genom att
  köra trafiken i zooms europeiska moln. 


Hur ställer ni om er instans till Zooms europeiska moln i Frankfurt

Alternativ A: Skicka ett ärende till media@sunet.se om ni känner er osäkra hur ni ska göra.
Nordunet erbjöd sig att göra det åt er och också ställa tillbaka när händelseutvecklingen så medger. 


Alternativ B: 
Admin för zoom i er organisation kan själv ställa om. Det är två ändringar ni behöver göra

 1. Ändra user type på användare i systemet från on-prem till licensed
 2. Ändra saml mappningen, dvs vilken user type som användare får vid inloggning


Så här hittar ni

 1. Under Admin >>User Management >> Users >> Advanced >>Change user Type >> From On-Prem to Licensed:  Change


 2. Under Admin >> Advanced >> Single-Sign-On >> SAML response mapping 


  i Kau fallet: default user type ändra till licensed
  Annars kan det också vara mappat på samma sida längre ner under SAML advanced information mappingAtt ställa om till zoom cloud är en extraordinär åtgärd i ett extraordinärt läge. Zoom har skickat information kring hur de hanterar sin kapacitet
Er omställning ger Nordunet möjlighet att utöka sin interna kapacitet som är beskrivet här 


En tanke till

Alla inblandade kan bidra till ett smidigare kapacitetsutnyttjande genom priotering och att tänka på följande:

 • realtidskommunikation i ljud och bild (zoom) ställer högre krav på kapaciteten, statussidan https://status.nordu.net/ visar när belastningen är minst
 • video on demand (play tjänsten) kan fylla många behov i kommunikations och undervisningssammanhang och ställer inte samma krav på kapaciteten      


Aktuellt arkiv

Activity

Användarforum
08.06.2020 07:42 CEST Pontus Fagerström
Endast sunetanslutna användare i ditt zoommöte
11.05.2020 11:36 CEST Pontus Fagerström
FAQ
23.04.2020 14:12 CEST Pontus Fagerström
Zoom-In, införande och plan från LTU (årsskiftet 2017/2018)
21.04.2020 09:38 CEST Pontus Fagerström
Tips vid införande
21.04.2020 09:35 CEST Pontus Fagerström
Säkerhet i Zoom
17.04.2020 22:47 CEST Valter Nordh
SUNET E-möte kunder
15.04.2020 08:52 CEST Pontus Fagerström
Tjänstebeskrivning Sunet e-möte
07.04.2020 20:35 CEST Valter Nordh
Sunet E-möte
20.02.2020 16:03 CET Monika Allöv Andersson
 • No labels