Om tjänsten

Vem riktar sig tjänsten till

Alla Sunets kunder som har eller vill teckna avtal om e-mötestjänsten.

Tjänsteförvaltare

Monika Allöv Andersson (monika.allov-andersson@sunet.se), Markus Schneider och Peter Häggstrand

Tjänsteägare

Per Nihlén (per@sunet.se)

Kostnader och avtal

Priser finns i uppdaterade nya avtalsmallen (2023-10-16).

Här finns tjänstebeskrivningen och vilka tilläggsfunktioner som går att beställa.

Komma igång

För att teckna zoomavtal, skicka mail till media@sunet.se

Följande uppgifter behövs för ett avtal. När vi fått era uppgifter fyller vi i ett avtal och skickar tillbaka för underskrift i två exemplar. Båda exemplaren skall skrivas på av avtalsansvarig /firmatecknare och skickas till Sunet, enligt instruktioner som skickas i samband med avtalet.

Organisationens namn

?

Postadress

Organisationsnummer

Avtalsansvarig/firmatecknare/den som undertecknar avtalet

Administrativt ansvarig (service owner)

Namn?

E-post?

Telefon?

Kontaktuppgifter till driftcentral, helpdesk eller liknande

Namn?

E-post?


Tekniskt ansvarig

Namn?

E-post?

Telefon?

Säkerhetsfrågor (abuse)
E-post?
Fakturaadress och referens

Vad händer efter beställningen 

När påskrivet avtal kommit till Sunet, skickar vi beställningen till Nordunet som sätter upp er Zoom-instans. 
Personen ni anger som administrativt ansvarig (service owner) i avtalet kommer få mail när instansen är uppsatt.
Därefter behöver ni själva konfigurera er instans för autentisering och egen s.k. vanity url. Se mer information.

  • No labels