Användarforum och FAQ


Dessa användarforum finns för SUNET E-möte:

  1. Forum - forum.sunet.se - logga in med ditt SSO och ställ din fråga i nätverket för e-möten och få svar av communityn
  2. Wiki-sidor på forumet. Här finns guider speciellt för On-prem, t ex Konfigurera Zoom, exempel på SSO-mappning mm. 
  3. Skicka ett ärende till media@sunet.se om du inte fått svar på frågan i forumet
  4. Mediamöte - Vi anordnar ett mediamöte för SUNET Play och SUNET E-möte ungefär var 3:e vecka. Se information om möteslänk, datum, tid och agenda.
  5. Github - Samarbete kring kod för tjänsternas API
  6. E-postlista - Registrera dig på https://lists3.sunet.se/postorius/lists/e-meeting-support-contacts.lists.sunet.se/ för att få viktig information från tjänsteförvaltarna. Används också om akuta problem med tjänsterna uppstår
  7. Sunetdagarna - en gång per termin hålls Sunetdagarna. Läs mer: Sunetdagarna 
  • No labels