Sunetdagarna våren 2018

SUNET bjuder in personal från Sunetanslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Högskolan i Gävle 16-19 april. För mer information och anmälan se https://www.sunet.se/evenemang/sunetdagarna-varen-2018/. Anmälan stänger 17:00 den 9 april!

Sunet E-möte

Innehållet vänder sig till de som förvaltar, supportar och tekniskt administrerar e-mötestjänsten hos SUNETs kunder. 

Aktuellt

 • Välkommen Högskolan Halmstad, nr. 17.

 • Södertörns högskola har ZOOMat in som nr. 16.

 • Högskolan i Borås och KTH nr 14 och 15 i egna ZOOM instans listan. SUNETs e-moteskunder

 • Högskolan Väst är trettonde lärosätet som beställt egen ZOOM instans sedan december 17. SUNETs e-moteskunder

 • Angående senast säkerhetsproblematik med Flash Player https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsa18-01.html

  Adobe meddelar att de kommer att släppa en fix 6 feb 18. Chrome har redan släppt en uppgradering som har åtgärdat problemet, då dem har egen flash player.

  Den senaste versionen av add-in berörs inte av, då den inte bygger på flash.

 • Uppgraderingen av Adobe Connect till version 9.7.0B är slutförd. Produktionssystemet är åter i drift.

 • Informationsbrev och länk till beställningsformulär för SUNET Zoom finns under rubriken Zoom.

 • Uppgradering av Adobe Connect till version 9.7.0B sker 2-3 januari 2018, systemet är inte åtkomligt under tiden för systemunderhållet.
  https://helpx.adobe.com/adobe-connect/release-note/adobe-connect-9-7-release-notes.html
  Connect Beta plattform har redan uppgraderats till senaste versionen/patch, 9.7.0B och kan användas för inplanerade möten under systemunderhållet.
  https://connect-beta.sunet.se


  NorduNet ticket: http://www.nunoc.org/nunocweb/ticket.php?key=SUNETTICKET-4791

 • Supportfunktionen "CaféConnect" avslutas
  Umeå universitet har sagt upp sitt avtal med SUNET om bemanning av "CaféConnect".  CaféConnect kommer att vara obemannat från 1 februari 2018.

  De närmaste två åren kommer SUNET att ha kostnader för både ZOOM och Adobe Connect. 
  För att hålla totalkostnaderna för e-mötestjänsten så låga som möjligt avser SUNET inte längre bekosta bemanningen av "CaféConnect”. 

  Effekter för kund:
  - Slutanvändare hänvisas till Adobes egen dokumentation, http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
  - Dokumentationen som utformades under införandet av Sunet Connect bibehålls under tiden för avvecklingen, http://emeetings.sunet.se/
  - Stöd och support till slutanvändarna för Connect bedrivs inom kundens egna organisation


Activity

SUNETs e-moteskunder
15.02.2018 14:56 CET Markus Schneider
Sunet E-möte
15.02.2018 14:55 CET Markus Schneider
ZOOM live training resurser
06.02.2018 12:38 CET Markus Schneider
Roller och rättigheter i ZOOM, Indiana University
06.02.2018 12:37 CET Markus Schneider
FAQ-ZOOM
01.02.2018 11:01 CET Markus Schneider
Hur flyttar du användare som loggat in på Sunet's Zoom instans (SSO) till egen instans?
31.01.2018 16:19 CET Jan Nyström
Konfigurera egen ZOOM instans
31.01.2018 16:18 CET Jan Nyström
Konfigurera egen ZOOM instans
29.01.2018 13:45 CET Markus Schneider
FAQ-ZOOM
19.01.2018 13:37 CET Jan Nyström
 • No labels