Sunet E-möte

Innehållet vänder sig till de som förvaltar, supportar och tekniskt administrerar e-mötestjänsten hos SUNETs kunder. 

Aktuellt

 • Försvarhögskolan är 21:e lärosätet med egen ZOOM instans.

 • På grund av säkerhetsproblem med Adobe Connect kommer Sunet att göra en uppgradering av tjänsten till v 9.7.5.

  Datum: 11 april 2018
  Tidpunkt: 20.00 - 22.00
  Tjänsten kommer att vara oåtkomlig under uppgraderingen. 

  Verksamheter som behöver åtkomst till onlinemöten hänvisas till Zoomtjänsten under driftstoppet.

  Ticket nr: http://www.nunoc.org/nunocweb/ticket.php?key=SUNETTICKET-5039
  Release notes: https://helpx.adobe.com/adobe-connect/release-note/adobe-connect-9-7-5-release-notes.html

 • Malmö är 20:de lärosätet med egen ZOOM instans!

 • Örebro universitet blir nr. 19 med egen ZOOM instans.

 • Högskolan i Gävle, nr. 18, lagomt till Sunetdagarna.

 • Välkommen Högskolan Halmstad, nr. 17.

 • Södertörns högskola har ZOOMat in som nr. 16.

 • Högskolan i Borås och KTH nr 14 och 15 i egna ZOOM instans listan. SUNETs e-moteskunder

 • Högskolan Väst är trettonde lärosätet som beställt egen ZOOM instans sedan december 17. SUNETs e-moteskunder

 • Angående senast säkerhetsproblematik med Flash Player https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsa18-01.html

  Adobe meddelar att de kommer att släppa en fix 6 feb 18. Chrome har redan släppt en uppgradering som har åtgärdat problemet, då dem har egen flash player.

  Den senaste versionen av add-in berörs inte av, då den inte bygger på flash.

 • Uppgraderingen av Adobe Connect till version 9.7.0B är slutförd. Produktionssystemet är åter i drift.

 • Informationsbrev och länk till beställningsformulär för SUNET Zoom finns under rubriken Zoom.

 • Uppgradering av Adobe Connect till version 9.7.0B sker 2-3 januari 2018, systemet är inte åtkomligt under tiden för systemunderhållet.
  https://helpx.adobe.com/adobe-connect/release-note/adobe-connect-9-7-release-notes.html
  Connect Beta plattform har redan uppgraderats till senaste versionen/patch, 9.7.0B och kan användas för inplanerade möten under systemunderhållet.
  https://connect-beta.sunet.se


  NorduNet ticket: http://www.nunoc.org/nunocweb/ticket.php?key=SUNETTICKET-4791

 • Supportfunktionen "CaféConnect" avslutas
  Umeå universitet har sagt upp sitt avtal med SUNET om bemanning av "CaféConnect".  CaféConnect kommer att vara obemannat från 1 februari 2018.

  De närmaste två åren kommer SUNET att ha kostnader för både ZOOM och Adobe Connect. 
  För att hålla totalkostnaderna för e-mötestjänsten så låga som möjligt avser SUNET inte längre bekosta bemanningen av "CaféConnect”. 

  Effekter för kund:
  - Slutanvändare hänvisas till Adobes egen dokumentation, http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
  - Dokumentationen som utformades under införandet av Sunet Connect bibehålls under tiden för avvecklingen, http://emeetings.sunet.se/
  - Stöd och support till slutanvändarna för Connect bedrivs inom kundens egna organisation


Activity

Sunet E-möte
14.05.2018 17:49 CEST Markus Schneider
SUNETs e-moteskunder
14.05.2018 17:48 CEST Markus Schneider
Connexit
07.05.2018 08:40 CEST Jan Nyström
Anteckningar användarmöte 2018-03-28
17.04.2018 11:03 CEST Markus Schneider
Meetings
17.04.2018 11:01 CEST Markus Schneider
Sunet Connect
13.04.2018 07:54 CEST Markus Schneider
Zoom-in
11.04.2018 15:17 CEST Birgitta Hemmingsson
Zoom-In, införande och plan från LTU
11.04.2018 11:20 CEST Jan Nyström
Lärosätenas resurssidor om e-möten/ZOOM
11.04.2018 11:19 CEST Jan Nyström
 • No labels