Innehållet vänder sig till de som förvaltar, supportar och tekniskt administrerar e-mötestjänsten hos SUNETs kunder. 

Aktuellt e-möte