Roadmap

Kunddialoger mellan tjänsteförvaltarna och kundrepresentanter för behovsinventering och identifiering av utvecklingsområden

Q1 2022


Communityevent för gemensam strukturering av utvecklingsområden

Ej påbörjad, Q1 2022


Communityevent för gemensam omvärldsbevakning och värdering av utvecklingen av funktioner i tjänsterna

Kontinuerligt


Fortsatt utveckling av SUNET zoom API för enklare administration av tjänsten på lärosäten

Påbörjat


Workshops

Kontinuerligt

Skapande av guider i wikin i Sunet Forum

Påbörjas Q2 2022, kontinuerligt arbete

Exitstrategi tillsammans med övriga NRENs

Omvärldsbevakning av alternativa tjänster, uppsättning av miljöer och testning.


Påbörjat Q2
fortsätter Q3+Q4 2022

Sambarbeta med övriga NRENs om Workshops, Best practice etc

Kontinuerligt

  • No labels