[Rev 2020-04-07/VN]

Tjänsten SUNET E-möte baseras på produkten Zoom, som kan användas som fristående applikation på dator, smartphone eller surfplatta eller direkt i webbläsare [1].

Zoom levereras som en on premise lösning via NORDUnet med s.k. corporate user license för slutanvändare. Licensformen innebär att all datatrafik i mötet (audio, video, skärmdelning) förutom licensvalidering stannar inom NORDUnets installation och ger möjlighet till obegränsad mötestid. Kryptering kan konfigureras för hela instansen, enskilda grupper eller möten (mer info se Zooms fakta om Zoom och kryptering).

Vi skapar en virtuell Zoom-instans för varje kund, med egen s.k. meeting connector. Kunden konfigurerar och administrerar sin instans själv. Vanligast är att kunden kopplar autentiseringen till sin egen identitetshantering i Swamid [2].  Kunden kan begära egen domänadress (vanity url) i administrationsgränssnittet och välja att integrera Zoom med andra system som exvis. lärplattform [3].

Omfattning, funktionalitet och priser skiljer sig från produktbeskrivningen på Zooms hemsida. I priset för Sunet E-möte ingår följande funktionalitet:

 Zoom mötesfunktion (zoom meeting):

Zoom stora möten (Large Meetings)

Zoom webbinar (zoom webinar)

 Business IM (Zoom chat)

Vad som ingår i tjänsten, tilläggsfunktionalitet samt prislista  och beställningsrutiner finns på sidan om tilläggsfunktioner..  


[1] Se https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/214629443-Zoom-Web-Client   .

[2] Se www.swamid.se

[3] Se https://marketplace.zoom.us/

[4] SUNET play är ett exempel på en streamingtjänst