Manual och exempel hur konfigurering av  Zoom-klienten finns på Zoom's supportsidor:

Exempel på "flaggor" som kan användas för installationen finns i dokumentationen.

LTU's konfigurering Windows:

CleanZoom.exe /silent /keepdata
För avinstallation av eventuellt tidigare installerad klient

Valda flaggor för installationen:

ZoomInstallerFull.msi

ZSSOHOST="ltu-se.zoom.us"  <- ställ in SSO’n
ZNoDesktopShortCut="true"  <- skapa inte skrivbordsikon
ZConfig="nogoogle=1;nofacebook=1;kCmdParam_InstallOption=8" <- slå av google- och facebookinloggning, använd SSO inloggning som default (installoption 8)
ZoomAutoUpdate="true"  <- uppdatera klienten automatiskt
/lex C:\windows\logs\zoom.log <- logga eventuella problem


LTU's konfigurering Mac: 

Nedladdning av ZoomInstallerIT.pkg från Zoom: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstallerIT.pkg

Exempelfilen (.plist) på supportsidan användes som utgångspunkt: https://support.zoom.us/hc/en-us/article_attachments/115017523706/us.zoom.config.plist 

Sedan sattes följande "flaggor" i us.zoom.config.plist:

<dict>
<key>nogoogle</key>
<string>1</string>
<key>nofacebook</key>
<string>1</string>
<key>ZDisableVideo</key>
<true/>
<key>ZAutoJoinVoip</key>
<true/>
<key>ZDualMonitorOn</key>
<true/>
<key>ZAutoSSOLogin</key>
<true/>
<key>ZSSOHost</key>
<string>https://ltu-se.zoom.us</string>
<key>ZAutoFullScreenWhenViewShare</key>
<true/>
<key>ZAutoFitWhenViewShare</key>
<true/>
<key>ZUse720PByDefault</key>
<false/>
<key>ZRemoteControlAllApp</key>
<true/>
</dict>