Aktuellt

Ny version av Sunet Survey hösten 2020.

Nya kunder som tecknar sig för Sunet Survey får tillgång version 5 av Sunet Survey. Det är den senaste versionen med möjlighet till snabbare enkätskapande och modernare utseende. Tvåfaktorinloggning är numera möjligt att ställa in och mycket mera. Tag kontakt med undertecknad om du vill veta mera.

Övergång till version 5 av Sunet Survey för befintliga kunder

För befintliga kunder planeras uppgradering till nya versionen starta under februari 2021. Varje instans för respektive lärosäte/myndighet uppgraderas för sig efter överenskommelse med leverantören. Mer information om när det går att boka in uppgraderingsdatum kommer att skickas till kontaktpersonerna.

FAQ 

FAQ för uppgraderingen är flyttad till Projektplace för Sunet Survey kontaktpersoner 2020-10-26. Kontakta mig på nedanstående adress om du är ditt lärosätes kontaktperson för Sunet Survey och inte kommer åt informationen.


För frågor kontakta Magnus Hovde, magnus.hovde@sunet.se  produktägare Sunet Survey
  • No labels