Aktuellt

Användarforum

Användarforumet finns här: https://forum.sunet.se/s/sunet-enkatverktyg/
Gå med i forumet för att få inbjudningar till användarmöten och diskutera verktyget med andra lärosäten.

Version 5, Sunet Survey

Nya kunder som tecknar sig för Sunet Survey får tillgång version 5 av Sunet Survey. Det är den senaste versionen med möjlighet till snabbare enkätskapande och modernare utseende. Tvåfaktorinloggning är numera möjligt att ställa in och mycket mera. Tag kontakt med undertecknad om du vill veta mera.

LTI koppling till LMS

En LTI koppling mot Canvas finns redan installerad i flera lärosätes miljöer och är nu anpassade nu till Moodle och Blackboard. En lärare kan nu på ett smidigt sätt skapa en kursvärdering med hjälp av förinställda mallar på ett par minuter. En testversion finns installerad i Sunets Canvasnätverk SALSAs testmiljö. Om ert lärosäte har version 5 av Sunet Survey samt någon utav Canvas/Moodle/Blackboard kan ni beställa aktiveringen av LTI hos Artisans helpdesk. Hör av er till mig om ni önskar mer information.


För frågor kontakta Magnus Hovde, magnus.hovde@sunet.se  tjänsteförvaltare Sunet Survey
  • No labels