Aktuellt

Version 5, Sunet Survey

Nya kunder som tecknar sig för Sunet Survey får tillgång version 5 av Sunet Survey. Det är den senaste versionen med möjlighet till snabbare enkätskapande och modernare utseende. Tvåfaktorinloggning är numera möjligt att ställa in och mycket mera. Tag kontakt med undertecknad om du vill veta mera.

Övergången till version 5 av Sunet Survey för befintliga kunder är igång

Befintliga kunder som i nuläget har version 4.3 av Sunet Survey kan nu uppgradera till version 5. Varje instans för respektive lärosäte/myndighet uppgraderas för sig efter överenskommelse med leverantören. Leverantören har skickat ut information om uppgraderingsprocessen och hur organisationerna bokar in uppgraderingsdatum. Informationen finns också på projektytan för Sunet Survey kontaktpersoner. Kontakta mig på nedanstående adress om du är ditt lärosätes kontaktperson för Sunet Survey och inte kommer åt informationen. Planen är att samtliga instanser ska vara uppgraderade till i slutet av september.

LTI koppling till LMS

En LTI koppling mot Canvas finns redan installerad i några lärosätes miljöer och anpassas nu till Moodle och Blackboard (210423). En lärare kan nu på ett smidigt sätt skapa en kursvärdering med hjälp av förinställda mallar på ett par minuter. En testversion finns installerad i Sunets Canvasnätverk SALSAs testmiljö. Om ert lärosäte har version 5 av Sunet Survey samt Canvas kan ni beställa aktiveringen av LTI hos Artisans helpdesk. Hör av er till mig om ni önskar mer information.


För frågor kontakta Magnus Hovde, magnus.hovde@sunet.se  tjänsteförvaltare Sunet Survey
  • No labels