ORCID

ORCID är ett system för att ge forskare en permanent digital identifierare som särskiljer en forskare från alla andra forskare och följer forskaren genom hela forskarkarriären oberoende av organisatorisk hemvist. När forskaren publicerar sina resultat i tidskrifter, antologier, böcker eller via Open Access anger denne även sitt ORCID och därmed blir det lättare för både forskaren och dess hemorganisation att automatiskt bygga upp en bibliografi över forskarens verk.

Det är kostnadsfritt för forskare att skapa och använda sitt eget ORCID men för organisationer såsom universitet, högskolor, bibliotek, institut och forskningsråd ska kunna använda ORCID i sin verksamhet måste de vara medlemmar i den icke vinstdrivande organisationen ORCID Inc. SUNET har tecknat ett konsortieavtal med ORCID Inc. för att universitetet, högskolor, bibliotek, forskningsorganisationer, och -finansiärer i Sverige på ett enkelt och säkert sätt ska få tillgång till ORCIDs tekniska system.

Anslutna organisationer


Activity

ORCID
27.05.2024 09:42 CEST Pål Axelsson
  • No labels