ORCID

ORCID är ett system för att ge forskare en permanent digital identifierare som särskiljer en forskare från alla andra forskare och följer forskaren genom hela forskarkarriären oberoende av organisatorisk hemvist. När forskaren publicerar sina resultat i tidskrifter, antologier, böcker eller via Open Access anger denne även sitt ORCID och därmed blir det lättare för både forskaren och dess hemorganisation att automatiskt bygga upp en bibliografi över forskarens verk.

Det är kostnadsfritt för forskare att skapa och använda sitt eget ORCID men för organisationer såsom universitet, högskolor, bibliotek, institut och forskningsråd ska kunna använda ORCID i sin verksamhet måste de vara medlemmar i den icke vinstdrivande organisationen ORCID Inc. SUNET har tecknat ett konsortieavtal med ORCID Inc. för att universitetet, högskolor, bibliotek, forskningsorganisationer, och -finansiärer i Sverige på ett enkelt och säkert sätt ska få tillgång till ORCIDs tekniska system.

ORCID Member Orgaization

ORCID – Workshop på SUNET i September 2017

Den 27 och 28 september genomfördes två endagarsworkshopar om ORCID på Sunets kontor på Tulegatan i Stockholm. Workshop 1 den 27 september hade fokus på om och hur en organisation kan använda ORCID i verksamheten men också om att skapa förutsättningar för ett gemensamt ORCID-samarbete inom universitets- och högskolesverige. Workshop 2 hade en teknisk inriktning med information och diskussioner runt hur man praktiskt använder ORCID i sina egna system. Presentationsbilderna från de bägge dagarna finns tillgängliga på respektive sida.

Activity

  • No labels